TAILIEUCHUNG - Macromedia Flash - Tạo menu flash kèm âm thanh

Trong bài hướng dẫn flash này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo một menu flash động có âm thanh. Bạn có thể sử dụng menu này trên bất kỳ website nào. Để tạo hiệu ứng trong bài này, chúng ta có sử dụng đến mã Action Script. Sau bài này bạn sẽ có được menu như sau: Bước 1 Tạo một menu flash mới. Vào Modify Document (Ctrl + J) và thiết lập độ rộng (width) tài liệu là 410 px, chiều cao (height) là 40 px. Chọn màu nền là màu trắng và tốc độ Frame rate. | Macromedia Flash - Tạo menu flash kèm âm thanh Trong bài hướng dẫn flash này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo một menu flash động có âm thanh. Bạn có thể sử dụng menu này trên bất kỳ website nào. Để tạo hiệu ứng trong bài này chúng ta có sử dụng đến mã Action Script. Sau bài này bạn sẽ có được menu như sau Bước 1 Tạo một menu flash mới. Vào Modify Document Ctrl J và thiết lập độ rộng width tài liệu là 410 px chiều cao height là 40 px. Chọn màu nền là màu trắng và tốc độ Frame rate là 28 fps. Sau khi thiết lập xong kích OK. Bước 2 Chọn công cụ Rectangle Tool R . Trong phần Colors của Tool Panel loại bỏ màu viền Stroke bằng cách kích vào biểu tượng hình bút chì nhỏ và chọn hình vuông đường chéo đỏ trong phần Fill color chọn 3487B3. Sau đó vẽ một hình chữ nhật có kích thước 100 x 30px. Bước 3 Trong khi vẫn chọn shape hình chữ nhật vừa vẽ nhấn Ctrl D kích nhân thêm 3 lần . Sau đó đặt mấy hình chữ nhật vừa nhân thêm lên theo như hình sau Bước 4 Chọn tất cả các hình chữ nhật đã vẽ vào phần Align Panel Ctrl K và kích chọn phần Distribute horizontal center Bước 5 vẫn chọn 4 hình chữ nhật nhấn Ctrl G Group trên bàn phím để nhóm các hình chữ nhật lại. Bước 6 Sau đó lại kích chọn phần Align Panel và thực hiện thao tác sau 1. Đảm bảo nút To stage của Align Distribute được chọn 2. Kích chọn nút Align horizontal center 3. Kích chọn nút Align vertical center Sau khi căn chỉnh xong bạn sẽ thấy hình như sau Bước 7 Nhấn phím Ctrl B Break apart để phá bỏ Group đã tạo trong bước

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.