TAILIEUCHUNG - Lập trình Java cơ bản (Bài 1)

Tổng quan lập trình Java: • Giới thiệu ngôn ngữ Java • Kiến trúc của Java • Nội dung một chương trình Java cơ bản • Các kiểu dữ liệu cơ bản & toán tử • Các cấu trúc điều khiển • Nhập dữ liệu từ bàn phím • Công cụ soạn thảo • Bài tập | Lập trình Java cơ bản Cao Đức Thông - Trần Minh Tuấn cdthong@, tmtuan@ Bài 1. Tổng quan lập trình Java Giới thiệu ngôn ngữ Java Kiến trúc của Java Nội dung một chương trình Java cơ bản Các kiểu dữ liệu cơ bản & toán tử Các cấu trúc điều khiển Nhập dữ liệu từ bàn phím Công cụ soạn thảo Bài tập Giới thiệu ngôn ngữ Java Lịch sử phát triển của Java Ra đời tại Sun Microsystems bởi James Gosling 1991: Version đầu tiên với tên “Oak” 1995: Tên chính thức là Java Mục đích của Java Dùng để phát triển ứng dụng cho các thiết bị điện tử “thông minh” Tạo các trang web có nội dung động (web applet) Hiện nay, Java được sử dụng để phát triển nhiều loại ứng dụng khác nhau: cơ sở dữ liệu, mạng, Internet, viễn thông. Giới thiệu ngôn ngữ Java Đặc điểm của Java Đơn giản Hướng đối tượng Đa nhiệm An toàn Garbage Collection Máy ảo (biên dịch và thông dịch) Khả chuyển (Portability) Phân tán Kiến trúc của Java Java Platform Java Virtual Machine (Java VM) Java Application .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.