TAILIEUCHUNG - Tạo bóng phản chiếu

Tôi muốn giới thiệu với các bạn các bước cơ bản nhất để tạo bóng phản chiếu cho vật thể. Ở đây tôi lấy VD thiết kế một cuốn sách có bóng phản chiếu. Mở 1 file hình ảnh tùy ý. Mở một file mới lớn hơn và kéo hình ảnh sang. Dùng công cụ chọn Rectangular Marquee Tool (M) để copy một phần hình ảnh làm gáy cuốn sách (Nhấn Ctrl+J được layer 2). Mượn vùng chọn ở layer1, kích chọn layer2 – nhấn Delete xóa phần vừa copy. Dùng tẩy để xóa những phần chưa hết (còn sót. | Tạo bóng phản chiếu Tôi muốn giới thiệu với các bạn các bước cơ bản nhất để tạo bóng phản chiếu cho vật thể. Ở đây tôi lấy VD thiết kế một cuốn sách có bóng phản chiếu. Mở 1 file hình ảnh tùy ý. Mở một file mới lớn hơn và kéo hình ảnh sang. Dùng công cụ chọn Rectangular Marquee Tool M để copy một phần hình ảnh làm gáy cuốn sách Nhấn Ctrl J được layer 2 . Mượn vùng chọn ở layerl kích chọn layer2 - nhấn Delete xóa phần vừa copy. Dùng tẩy để xóa những phần chưa hết còn sót lại nét mờ Chọn layerl và 2 nhấn Ctrl T để biến đổi vật thể như hình dưới. Chú ý Bạn phải nắm được cơ bản để bóp hình sao cho có chiều sâu Vật thể càng xa thì sẽ càng nhỏ đi - Bạn thử đặt khối hộp hình vuông trước mặt và quan sát và tự rút ra kết luận . Chọn layer2 nhấn Ctrl T biến đổi gáy cuốn sách như hình .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.