TAILIEUCHUNG - Các hệ thời gian thực – Phương pháp SA-RT

SA-RT (Structured Analysis for Real-Time Systems) là một phương pháp phân tích dựa trên tính năng và sự hoạt động của các ứng dụng của hệ điều khiển thông qua các thể hiện dưới dạng đồ họa (graphiques) và dạng ký tự (textes) để trả lời cho câu hỏi "Hệ làm gì?". Việc mô tả bằng phương pháp SA-RT làm cho các giai đoạn "thu thập thông tin" (Cahier des charges), và "xác định yêu cầu" (Spécifications) của hệ điều khiển trở nên "formelles" theo nghĩa mà ở đó phương pháp luận (tất cả các dữ liệu để phân tích). | Các hệ thời gian thực - Phương pháp SA-RT 2 Tổng quan về phương pháp SA-RT 1 3 SA-RT Structured Analysis for Real-Time Systems là một phương pháp phân tích dựa trên tính năng và sự hoạt động của các ứng dụng của hệ điều khiển thông qua các thể hiện dưới dạng đồ họa graphiques và dạng ký tự textes để trả lời cho câu hỏi Hệ làm gì . Việc mô tả bằng phương pháp SA-RT làm cho các giai đoạn thu thập thông tin Cahier des charges và xác định yêu cầu Spécifications của hệ điều khiển trở nên formelles theo nghĩa mà ở đó phương pháp luận tất cả các dữ liệu để phân tích và biểu thức diễn đạt cú pháp đồ họa đã được định nghĩa. Phương pháp SA-RT không cho phép thực hiện việc kiểm tra các đặc tính của ứng dụng hệ điều khiển nếu chỉ dựa trên các mô tả của nó. Điều này đã dẫn đến nhiều nghiên cứu về sự kết hợp phương pháp SA-RT với các phương pháp formelles tiêu biểu là Réseaux de Petri để có thể có được khả năng mô phỏng simulation và kiểm tra vérification các đặc tính của hệ từ SA-RT. Ngô Khánh Hiếu 1 Các hệ thời gian thực - Phương pháp SA-RT 3 Tổng quan về phương pháp SA-RT 2 3 Không có một nguyên tắc hay một sự chuẩn hóa nào được đặt ra cho phương pháp SA-RT và việc ứng dụng nó. Tuy vậy đã có rất nhiều sự triển khai áp dụng phương pháp SA-RT với các mức độ quan trọng nhiều ít khác nhau cũng như các mở rộng riêng biệt của nó. Phương pháp DARTS của Gomaa hay phương pháp Statecharts của Harel. là hai trong nhiều phương pháp mà ở đó ta có thể tìm thấy được sự triển khai và mở rộng của phương pháp SA-RT. Nền tản của phương pháp SA-RT là phân chia theo cấu trúc Structuration và sự mô tả dưới dạng các dòng dữ liệu flots de données các dòng điều khiển flots de contrôle . Nhờ đó hệ điều khiển sẽ được phân tích thành từng phần tử éléments hoặc nhóm các phần tử theo chức năng blocs fonctionnels ứng với mỗi cấp độ phân tích nói một cách khác hệ là một sự phân tích theo thứ tự cấp bậc có liên kết giữa các cấp độ phân tích khác nhau - décomposition hiérarchique cohérente entre les .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.