TAILIEUCHUNG - Gỡ bỏ Windows 7 để quay trở lại phiên bản Windows sẵn có

Gỡ bỏ Windows 7 để quay trở lại phiên bản Windows sẵn có Bản thử nghiệm Windows 7 vừa cài đặt không còn làm bạn hứng thú, thế nên bạn muốn gỡ bỏ nó để quay về Windows phiên bản cũ như trước đây. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách thức để làm việc đó. Dân trí đã từng giới thiệu đến bạn cách thức để “cài đặt song song Windows 7 với các hệ điều hành hiện thời”, tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng và bạn cảm thấy phiên bản thử nghiệm của Windows 7 không. | Gỡ bỏ Windows 7 để quay trở lại phiên bản Windows sẵn có Bản thử nghiệm Windows 7 vừa cài đặt không còn làm bạn hứng thú thế nên bạn muốn gỡ bỏ nó để quay về Windows phiên bản cũ như trước đây. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách thức để làm việc đó. Dân trí đã từng giới thiệu đến bạn cách thức để cài đặt song song Windows 7 với các hệ điều hành hiện thời tuy nhiên sau một thời gian sử dụng và bạn cảm thấy phiên bản thử nghiệm của Windows 7 không thích hợp với mình và muốn gở bỏ nó khỏi hệ thống. Cách đơn giản nhất để gỡ bỏ Windows 7 đó là cài lại tiến hành hệ điều hành mới trên phân vùng chứa Windows 7 để format lại hoàn toàn phân vùng đó. Tuy nhiên điều này sẽ dẫn đến tính trạng có 2 hệ điều hành có thể là cùng phiên bản hiện hữu trên hệ thống sẽ rất bất tiện. Ngoài ra còn rất nhiều điều bất tiện khác mà sẽ được đề cập ở sau. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách thức gỡ bỏ Windows 7 để quay lại sử dụng hệ điều hành ban đầu mà không gặp bất kỳ vấn đề làm ảnh hưởng đến hệ thống cũng như hệ điều hành sẵn có. Gỡ bỏ Windows 7 khỏi menu khởi động Như bài viết trước đã giới thiệu sau khi cài đặt Windows 7 song song với hệ điều hành cũ khi bạn khởi động hệ thống sẽ xuất hiện menu để bạn chọn sử dụng hệ điều hành nào. Do vậy việc đầu tiên để gỡ bỏ Windows 7 khỏi hệ thống đó là phải xóa bỏ menu này. Nếu bạn tiến hành cách thức cài mới hệ điều hành vào phân vùng chứa Windows 7 như đã đề cập ở đầu bài thì có thể xảy ra trường hợp menu khởi động này vẫn hiển thị mặc dù Windows 7 đã bị gỡ bỏ. Để làm được việc này bạn khởi động hệ thống bằng hệ điều hành cũ hệ điều hành muốn giữ lại không phải Windows 7 rồi download EasyBCD tại đây. Cài đặt và kích hoạt chương trình. Tại giao diện chính bạn click vào nút Add Remove Entries. Ở bảng bên phải bạn chọn Windows 7 rồi nhấn nút Delete. Bây giờ bạn đã xóa bỏ Windows 7 khỏi menu khởi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.