TAILIEUCHUNG - Nichxon tại Nhà trắng

Richard Nixơn chính khách Hoa Kỳ, đảng viên Đảng Cộng Hòa, Tổng thống Mỹ năm 1969, Tổng thống thứ 37 của nước Mỹ, năm 1972, được bầu lại, nhưng phải từ chức năm 1974 do vụ bê bối “Watergate”. Ong có chính sách ngoại giao khôn khéo để tăng sức mạnh của Mỹ mà theo ông đó là “thêm bạn bớt thù” đặc biệt là với các nước thuộc thế giới ba và Trung Quốc. Việc tìm hiểu về Nichxon trong thời gian đương nhiệm tại Nhà Trắng sẽ góp phần tìm hiểu được chính sách của Hoa Kỳ với các. | Ngay từ khi Nichxon bước chân vào Nhà Trắng thì hàng loạt vấn đề bức thiết của nước Mỹ được đặt ra. Nhưng trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Nichxon đã giải quyết được một số vấn đề như vấn đề đặt lại quan hệ với Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề nam giải như vấn đề chiến tranh Việt Nam hay vấn đề an sinh xã hội cho người thất nghiệp tại Mỹ Đến năm 1972, ngay từ đầu năm thì ưu thế về việc Nichxon thắng cử nhiệm kỳ hai trong tầm tay, thì chính lúc này lại làm Nichxon vướng vào một vụ việc mà cũng vì nó Nichxon phải bỏ dở nhiệm kỳ thứ hai của mình, vụ Watergate. Nhiều ý kiến cho rằng Nichxon là người phải chịu trách nhiệm trong sự kiện này, ông là một vị Tổng thống không có đạo lý, chính nghĩa và chữ tín. Ngược lại cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là biểu hiện của sự tranh dành quyền lực giữa hai tập đoàn quyền thế miền Đông và miền Tây. Cuối cùng thì vụ việc này vẫn còn để lại nhiều tranh cãi trong giới sử học, chính trị học.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.