TAILIEUCHUNG - Giáo trình phần cứng điện tử

Mục tiêu : Sau khi học xong chương này học sinh có khả năng: Liệt kê các thành phần cơ bản trong sơ đồ khối máy tính. Trình bày các giai đoạn phát triển của máy tính cá nhân. Liệt kê được công dụng của một máy tính điện tử. Phân loại các loại PC. Yêu cầu : Trả lời đúng các câu hỏi ở phần bài tập (trắc nghiệm). Nội dung chính : Lịch sử của máy tính, Máy tính hiện đại, Máy tính cá nhân IBM, Nền công nghiệp máy tính, Pc là gì? Phân loại hệ thống | 1 DfthRTês. MỤC LỤC CHƯƠNG MỞ ĐẦU NGUỒN GỐC CỦA MÁY TÍNH CÁ CHƯƠNG 1 CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH BÊN TRONG MÁY I. TỔNG QUAN VỀ các bộ phận bên dưới nắp II. CẤU TẠO - chức nàng của các bộ Vỏ máy. 17 . Bảng mạch . Bộ xử lý CPU - Central Processing Unit .19 . Bộ nhớ. 19 . Các Ổ . Các bo mạch mở III. NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI THÁO LẮP . Giá trị của dữ liệu chứa trong . Mở . Đóng máy .21 . Vài nguyên tắc khi làm việc bên trong IV. CÁC YẾU TỐ HÌNH THÙ MÁY FORM FACTOR Yếu tố hình thù Yếu tố hình thù CHƯƠNG 2 CÁC HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ QUÁ TRÌNH KHỞI ĐỘNG MÁY I. HỆ THỐNG CẤP Bậc trong PC. 24 . Phần I. 2. . Hệ điều hành. 26 . Các chương trình ứng II. TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM CÁC HỆ ĐIỀU HÀNH THÔNG III. KHẢO SÁT HỆ ĐIỀU HÀNH . . . Các biến thể của và dưới . . 29 III. 5. Việc nhận ra và giải quyết những trục trặc của hệ điều IV. QUÁ TRÌNH KHỞI ĐỘNG IV. 1. Đưa điện vào . Quá trình khởi động bootstrap .30 . Những cuộc kiểm tra cốt . Quá trình . Tìm kiếm hệ điều . Nạp hệ điều Thiết lập môi trường làm CHƯƠNG 3 SƠ LƯỢC VỀ KIÉM TRA TRƯỚC KHI SỬA CHỮA MÁY VI I. QUI TRÌNH VẠN Năng để chuẩn đoán và giải quyết sự cố . Xác định rõ các triệu . Nhận diện và cô lập vấn . Thay thế các thành phần lắp . Thử _ nghiệm lại. 35 II. VẤN ĐỀ PHỤ TÙNG THAY THẾ .35 Các phụ tùng luôn luôn thay . Việc dự trữ phụ tùng tốn kém . Một chiến lược hay III. VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG LÀM VIỆC CỦA Bài giảng KTSC Máy tính 12 tránh những vấn đề về kiểm . Để tìm được các trình IV. VIỆC XỬ LÝ MÁY BỊ NHIỄM . Sơ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.