TAILIEUCHUNG - Loại bỏ hộp thoại Error Reporting trong windows XP

Loại bỏ hộp thoại Error Reporting trong windows XP Trên Windows XP khi một ứng dụng nào đó gặp lỗi đã và sẽ chuẩn bị đóng lại, Hệ điều hành sẽ đưa ra một "bố cáo" về lỗi vừa xảy ra và hỏi bạn có muốn gửi báo cáo lỗi này cho Microsoft hay không, sau đó lại hỏi bạn có muốn cập nhật vá lỗi hay không. Nếu bạn đồng ý cập nhật thì có khi sau khi Update xong lỗi còn nặng hơn và có thể treo cả máy tính. . | Loại bỏ hộp thoại Error Reporting trong windows XP Trên Windows XP khi một ứng dụng nào đó gặp lỗi đã và sẽ chuẩn bị đóng lại Hệ điều hành sẽ đưa ra một bố cáo về lỗi vừa xảy ra và hỏi bạn có muốn gửi báo cáo lỗi này cho Microsoft hay không sau đó lại hỏi bạn có muốn cập nhật vá lỗi hay không. Nếu bạn đồng ý cập nhật thì có khi sau khi Update xong lỗi còn nặng hơn và có thể treo cả máy tính. Vì vậy nếu cảm thấy không hài lòng với chức năng này Windows cho phép bạn tùy chọn cách hoạt động của Error Reporting bạn hãy thực hiện như sau - Vào Start Settings Control Panel System. -Trong cửa sổ System Properties chọn thẻ Advanced click nút Error Reporting nằm gần dưới đáy cửa sổ. -Bạn có thể cho phép hoặc cấm Error Reporting bằng cách click chọn tương ứng vào Enable error reporting hoặc Disable error reporting. Khi cho phép Error Reporting bạn có thể chỉ định các chương trình nào sẽ sử dụng tiện ích này bằng cách click vào nút Choose Programs. -Click OK hai .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.