TAILIEUCHUNG - Reset mật khẩu Admin của Windows với PC Login Now

Reset mật khẩu Admin của Windows với PC Login Now Có khá nhiều công cụ cho phép reset mật khẩu Admin của Windows như: Công cụ Offline NT Password & Registry Editor (có trên đĩa Hiren, Ulitmate Boot CD); Công cụ Windows Password Renew (có thể plugin vào một số đĩa WinPE); Công cụ LockSmith trên đĩa Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset (thường được biết với tên ERD Commander bản 2007). | Reset mật khẩu Admin của Windows với PC Login Now Có khá nhiều công cụ cho phép reset mật khẩu Admin của Windows như Công cụ Offline NT Password Registry Editor có trên đĩa Hiren Ulitmate Boot CD Công cụ Windows Password Renew có thể plugin vào một số đĩa WinPE Công cụ LockSmith trên đĩa Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset thường được biết với tên ERD Commander bản 2007 . Công cụ này cũng được plugin vào một số đĩa WinPE Công cụ Active Password Changer bản chạy trên DOS hoặc phiên bản trên đĩa Active Boot Disk trên WinPE . Trong các công cụ trên thì chỉ có Offline NT Password Registry Editor và Windows Password Renew là công cụ miễn phí. Offline NT Password Registry Editor chạy trên Linux với lựa chọ dạng text nên không thuận tiện cho những người mới sử dụng. Windows Password Renew có thể plugin vào các đĩa WinPE nên cũng phải mất thời gian để tạo đĩa. PC Login Now là một đĩa miễn phí dạng Live CD dựa trên Linux sau khi khởi động sẽ tự động chạy công cụ cho phép reset mật khẩu của tài khoản Administrator trên Windows và các tài khoản User . Nó cũng cho phép thay đổi các thiết lập liên quan đến tài khoản. PC Login Now được thiết kế để cho những người không phải là chuyên gia cũng có thể sử dụng được một cách dễ dàng. Một số tính năng chính của PC Login Now - Reset password của tài khoản trên Windows NT 2000 Windows XP Vista Windows Server 2003 2008. Có thể reset password trên các máy đã sử dụng SYSKEY. Tuy nhiên không có tính năng disable syskey như Offline NT Password Registry Editor. - Hỗ trợ các hệ thống file của Windows là FAT FAT32 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.