TAILIEUCHUNG - Tách nền cho ảnh dùng MaskPro

Rõ ràng ở đây ko thể dùng công cụ Path để tách vì phần tóc quá phức tạp. Dùng Extract cũng ko ổn, Extract rất khó kiểm soát được kết quả tách. Nó chỉ hoạt động tốt khi đối tượng có ít màu hoặc màu đặc. Với tóc mảnh như trường hợp này tôi đoán dùng Extract nó sẽ đứt tóc tùm lum. Thử xem nào: Vậy trường hợp này ta sẽ dùng MaskPro để cắt. Minh họa dùng Photoshop CS và MaskPro : Bước 1: Double-click vào layer background để chuyển thành layer 0, sau đó lót ảnh nền cần. | Tách nền cho ảnh dùng MaskPro Rõ ràng ở đây ko thể dùng công cụ Path để tách vì phần tóc quá phức tạp. Dùng Extract cũng ko ổn Extract rất khó kiểm soát được kết quả tách. Nó chỉ hoạt động tốt khi đối tượng có ít màu hoặc màu đặc. Với tóc mảnh như trường hợp này tôi đoán dùng Extract nó sẽ đứt tóc tùm lum. Thử xem nào Vậy trường hợp này ta sẽ dùng MaskPro để cắt. Minh họa dùng Photoshop CS và MaskPro Bước 1 Double-click vào layer background để chuyển thành layer 0 sau đó lót ảnh nền cần thay thế vào nằm dưới layer 0. Làm điều này để ta thấy được kết quả tách áp dụng ngay với nền đã chọn . Bước 2 Đứng tại layer 0 gọi chương trình MaskPro. Filter Extensis Mask Pro 3. Giao diện chương trình Bước 3 Định nghĩa màu Keep và Drop Màu Keep là những màu của đối tượng cần giữ lại màu Drop là những màu của nền cần xóa - Đầu tiên tôi định nghĩa màu Drop đó là màu nền trắng. Chọn công cụ Drop Eyedropper O click vào vùng nền trắng sau đó thấy rằng màu nền trắng đã được đưa vào bảng Drop. - Sau đó định nghĩa màu Keep. Chọn công cụ Keep Eyedropper I giữ Shift click vào các màu khác nhau trên vùng tóc của cô gái. Các màu trên tóc cô gái đã được đưa vào bảng Keep. Bước 4 Xóa nền - Sau khi đã định nghĩa màu Drop và màu Keep cho ảnh ta bắt đầu công việc tách nền. Trước tiên ta nên chuyển sang chế độ view Composite View Mode Composite . Lí do là ở chế độ này khi xóa nền ta Isẽ thấy ngay layer bên dưới chính là layer background cần thay thế trực quan hơn. Nếu ko dùng chế độ này thì nền được xóa được thể hiện trong suốt ô vuông ca rô rất khó thấy được kết quả đối tượng có ăn với nền mới hay ko - Ta dùng công cụ Magic Brush M để xóa nền. Thao tác kéo công cụ Magic Brush dọc theo vùng biên giữa tóc và nền. Phần màu Drop nền đã định nghĩa trước sẽ bị xóa Phần màu Keep tóc sẽ được giữ lại. Vì màu Keep và màu Drop ở từng vùng ảnh sẽ khác nhau nên sau khi đã xóa được nền của ảnh phần mái tóc ta tiếp tục định nghĩa lại màu Keep và màu Drop dùng lệnh Create New Drop Set - Create New Keep Set

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.