TAILIEUCHUNG - Đề thi giữa học kì 2 môn Công nghệ lớp 8 năm 2023-2024 có đáp án - Trường THCS Quang Trung, Thăng Bình

“Đề thi giữa học kì 2 môn Công nghệ lớp 8 năm 2023-2024 có đáp án - Trường THCS Quang Trung, Thăng Bình” là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập cũng như hệ thống kiến thức môn học, giúp các em tự tin đạt điểm số cao trong kì thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo đề thi. | BẢN ĐẶC TẢ - KIỂM TRA GIỮA KÌ II - MÔN CÔNG NGHỆ 8 - NĂM HỌC 2023-2024 Số câu hỏi theo mức độ nhận thức TT Nội dung kiến Đơn vị kiến Mức độ kiến thức thức kĩ năng thức cần kiểm tra đánh giá Thông hiểu Vận Vận dụng cao dụng 1 2 3 6 8 4 7 khí . Gia công cơ khí bằng tay Nhận biết - Kể tên được một số dụng cụ gia công cơ khí bằng tay. - Trình bày được 1 số phương pháp gia công cơ khí bằng tay. - Trình bày được quy trình gia công cơ khí bằng tay. Thông hiểu Mô tả được các bước thực hiện một số phương pháp gia công vật liệu bằng dụng cụ cầm tay. Vận dụng Thực hiện được một số phương pháp gia công vật liệu bằng dụng cụ cầm tay. Số câu hỏi theo mức độ nhận thức TT Nội dung kiến Đơn vị kiến Mức độ kiến thức thức kĩ năng thức cần kiểm tra đánh giá Thông hiểu Vận Vận dụng cao dụng 1 2 3 6 8 4 7 . Ngành nghề trong lĩnh vực Nhận biết Trình bày được đặc điểm cơ cơ khí bản của một số ngành nghề phổ biến trong lĩnh vực cơ khí. Thông hiểu Nhận biết được sự phù hợp của bản thân đối với một số ngành nghề phổ biến trong lĩnh vực cơ khí. 3 III. An . Nguyên nhân gây tai nạn Nhận biết Nêu được 1 số nguyên nhân toàn điện điện gây tai nạn điện. Thông hiểu Nhận biết được nguyên nhân 2 1TN 1TL dẫn đến tai nạn điện. Số câu hỏi theo mức độ nhận thức TT Nội dung kiến Đơn vị kiến Mức độ kiến thức thức kĩ năng thức cần kiểm tra đánh giá Thông hiểu Vận Vận dụng cao dụng 1 2 3 6 8 4 7 . Biện pháp an toàn điện Nhận biết Trình bày được một số biện pháp an toàn điện. . Dụng cụ bảo vệ an toàn Nhận biết điện -. Kể tên được một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện. 1 - Nêu được công dụng một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện. Thông hiểu Mô tả được cách sử dụng một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện. Vận dụng Sử dụng được 1số dụng cụ bảo vệ an toàn điện Số câu hỏi theo mức độ nhận thức TT Nội dung kiến Đơn vị kiến Mức độ kiến thức thức kĩ năng thức cần kiểm tra đánh giá Thông hiểu Vận Vận dụng cao dụng 1 2 3 6 8 4 7 . Sơ cứu người bị tai nạn Nhận biết Trình bày được các bước sơ 1 cứu người bị

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.