TAILIEUCHUNG - Đề thi giữa học kì 2 môn Công nghệ lớp 8 năm 2023-2024 có đáp án - Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hội An

Tham khảo “Đề thi giữa học kì 2 môn Công nghệ lớp 8 năm 2023-2024 có đáp án - Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hội An” để bổ sung kiến thức, nâng cao tư duy và rèn luyện kỹ năng giải đề chuẩn bị thật tốt cho kì thi học kì sắp tới các em nhé! Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao! | UBND THÀNH PHỐ HỘI AN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I I NĂM HỌC 2023-2024 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ Môn KHTN Lớp 8 SỞ NGUYỄN BỈNH KHIÊM Thời gian 90 phút không kể thời gian giao đề Ngày kiểm tra . 2024 ĐỀ CHÍNH THỨC Đề gồm có 02 trang Họ và tên học sinh . thi. I. TRẮC NGHIỆM 4 00 điểm Chọn chữ cái A B C hoặc D đứng trước phương án trả lời đúng nhất điền vào ô lưới bên dưới Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Đáp án Câu 1. Một thanh kim loại chưa bị nhiễm điện được cọ xát và sau đó trở thành vật mang điện tích âm. Thanh kim loại khi đó ở vào tình trạng nào trong các tình trạng sau A. Nhận thêm electrôn. B. Mất bớt electrôn. C. Mất bớt điện tích dương. D. Nhận thêm điện tích dương. Câu 2. Kết luận nào dưới đây không đúng A. Hai mảnh ni lông sau khi cọ sát bằng vải khô và đặt gần nhau thì đẩy nhau B. Thanh thủy tinh và thanh nhựa sau khi bị cọ sát bằng vải khô đặt gần nhau thì hút nhau. C. Có hai loại điện tích là điện tích âm - và điện tích dương . D. Các điện tích cùng loại thì hút nhau các điện tích khác loại thì đẩy nhau. Câu 3. Các thiết bị nào sau đây không phải là nguồn điện A. Pin. B. Quạt điện. C. Đi - na - mô xe đạp. D. Ác quy. Câu 4. Dòng điện là A. dòng các điện tích dương chuyển động hỗn loạn. B. dòng các điện tích âm chuyển động hỗn loạn. C. dòng các điện tích dịch chuyển có hướng. D. dòng các nguyên tử chuyển động có hướng. Câu 5. Trong các vật dưới dây vật dẫn điện là A. thanh gỗ khô B. một đoạn ruột bút chì C. một đoạn dây nhựa D. thanh thuỷ tinh Câu 6. Dòng điện không có tác dụng nào dưới đây A. Làm tê liệt thần kinh B. Hút các vụn giấy C. Làm quay kim nam châm D. Làm nóng dây dẫn. Câu 7. Đơn vị đo cường độ dòng điện là A. am pe B. ampe kế C. vôn D. mili ampe kế. Câu 8. Khi mắc ampe kế vào mạch điện thì cần chú ý điều gì sau đây A. Chốt âm của ampe kế mắc vào cực dương của nguồn điện và chốt dương mắc với bóng đèn. B. Không được mắc trực tiếp hai chốt của ampe kế trực tiếp vào nguồn điện. C. Chốt dương của ampe kế mắc vào cực âm của nguồn điện .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.