TAILIEUCHUNG - Đề thi giữa học kì 2 môn Công nghệ lớp 7 năm 2023-2024 có đáp án - Trường THCS Phan Bội Châu, Hội An

Để đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới, các bạn học sinh có thể sử dụng tài liệu “Đề thi giữa học kì 2 môn Công nghệ lớp 7 năm 2023-2024 có đáp án - Trường THCS Phan Bội Châu, Hội An” sau đây làm tư liệu tham khảo giúp rèn luyện và nâng cao kĩ năng giải đề thi, nâng cao kiến thức cho bản thân để tự tin hơn khi bước vào kì thi chính thức. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi. | BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ 7. THỜI GIAN 45 PHÚT Mức độ kiến Số câu hỏi theo mức độ nhận thức Nội dung kiến Đơn vị kiến thức kĩ năng TT thức thức cần kiểm tra đánh giá Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 1 1. Giới thiệu Nhận biết về chăn nuôi Trình bày 1 được vai trò của chăn nuôi 1 . Vai trò đối với đời sống con triển vọng của người và nền chăn nuôi kinh tế. Nêu được triển vọng của chăn nuôi ở Việt Nam. Các loại Nhận biết vật nuôi đặc - Nhận biết trưng ở nước được một số ta vật nuôi được 2 nuôi nhiều ở nước ta gia súc gia cầm . - Nhận biết được một số vật nuôi đặc trưng vùng miền ở nước ta gia súc gia cầm . Thông hiểu So sánh được các đặc điểm cơ bản của các loại vật nuôi đặc trưng vùng miền ở nước ta. Phương Nhận biết thức chăn - Nêu được 2 nuôi các phương thức chăn nuôi phổ biến ở nước ta. Thông hiểu 1 - Nêu được ưu và nhược điểm của các phương thức chăn nuôi phổ biến ở Việt Nam. Vận dụng cao Đề xuất được phương thức chăn nuôi phù hợp cho một số đối tượng vật nuôi phổ biến ở địa phương. 2 2. Nuôi dưỡng Nuôi Nhận biết chăm sóc và dưỡng chăm - Trình bày phòng trị sóc vật nuôi được vai trò 3 bệnh cho vật của việc nuôi nuôi dưỡng chăm sóc vật nuôi. - Nêu được 1 các công việc cơ bản trong nuôi dưỡng chăm sóc vật 1 nuôi non vật nuôi đực giống vật nuôi cái sinh sản. Thông hiểu - Trình bày được kĩ thuật nuôi chăm sóc cho một loại vật nuôi phổ biến. - So sánh được kĩ thuật nuôi dưỡng chăm sóc vật nuôi non vật nuôi đực giống và vật nuôi cái sinh sản. Vận dụng Vận dụng được kiến thức về nuôi dưỡng và chăm sócvật nuôi vào thực tiễn của gia đình địa phương. Phòng trị Nhận biết bệnh cho vật Trình bày 3 nuôi được vai trò của việc phòng trị bệnh cho vật nuôi. - Nêu được 1 các nguyên nhân chính gây bệnh và biện pháp phòng trị bệnh cho vật nuôi. Thông hiểu - Giải thích được ý nghĩa của các biện pháp phòng bệnh cho vật nuôi. - Trình bày được kĩ thuật phòng trị bệnh cho vật nuôi phổ biến - Nêu được những việc nên làm không nên làm để

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.