TAILIEUCHUNG - Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 năm 2023-2024 có đáp án - Trường THCS Phan Bội Châu, Hội An

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới được tốt hơn. Hãy tham khảo "Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 năm 2023-2024 có đáp án - Trường THCS Phan Bội Châu, Hội An" để có thêm tài liệu ôn tập. Chúc các em đạt kết quả cao trong học tập nhé! | UBND ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ HỌC KỲ I THÀNH PHỐ Năm học 2023 2024 HỘI AN MÔN Toán 9 Trường Thời gian 60 phút Không kể thời gian giao đề THCS Phan Ngày kiểm tra . Bội Châu Họ và tên Lớp 9 SBD . ĐIỂM NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN I. TRẮC NGHIỆM 5 0 điểm Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất Câu 1. Căn bậc hai số học của 7 là A. . B. . C. 49. D. . Câu 2. Điều kiện xác định của là A. x lt 0. B. x . C. x 0. D. x 0. Câu 3 Khẳng định nào dưới đây sai A. . B. . C. . D. . sin 700 cos 200 Câu 4 Giá trị của biểu thức bằng A. 0 B. 2 C. 1 D. 1. Câu 5. Rút gọn biểu thức . là A. 3 x . B. 3 x . C. 3x. D. 3x. Câu 6. Giá trị của biểu thức là A. 1 . B. . C. . D. . Câu 7 Khử mẫu biểu thức sau với x gt 0 y gt 0 ta được A. . B. . C. . D. . Câu 8 Trục căn thức ở mẫu của biểu thức ta được biểu thức là A. . B. . C. . D. . Câu 9. Giá trị của biểu thức bằng A. . B. . C. . D. . 6 Câu 10 Cho tam giác ABC vuông tại A. Khẳng định nào dưới đây sai A. sin. B. cos. C. tan. D. cot. Câu 11 Cho PQR vuông tại Q đường cao QK K thuộc PR . Cho biết PK 2 cm PR 10 cm thì độ dài đoạn thẳng QK bằng A. cm. B. 5 cm. C. 4 cm. D. cm. Câu 12 Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH. Hãy chọn câu sai A. B. AC2 C. D. AB2 Câu 13. Tam giác ABC vuông tại B có góc C bằng 600 và AB 9cm. Tính độ dài BC A. BC 600 B. BC 600 C. BC 600 . D. BC 600 . Câu 14 Cho và là hai góc nhọn phụ nhau của tam giác vuông đẳng thức nào sau đây là sai A. . B. . C. . D. Câu 15 Một cái thang dài 3m đặt dựa vào tường góc giữa thang và mặt đất là . Khi đó khoảng cách giữa chân thang đến tường là A. m . B. 2 m . C. m . D. 1 5 m . UBND ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ HỌC KỲ I THÀNH PHỐ Năm học 2023 2024 HỘI AN MÔN Toán 9 Trường Thời gian 60 phút Không kể thời gian giao đề THCS Phan Ngày kiểm tra . Bội Châu Họ và tên Lớp 9 SBD . ĐIỂM NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN II. TỰ LUẬN 5 0 điểm Bài 1 1 25 đ a So sánh 20 và b Rút gọn biểu thức sau Bài 2 1 25đ a Tìm x để căn thức sau có nghĩa b Tìm x biết với Bài 3 0 5 đ Cho .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.