TAILIEUCHUNG - Đề thi giữa học kì 1 môn GDCD lớp 9 năm 2023-2024 có đáp án - Trường PTDTBT THCS Trà Cang, Nam Trà My

Hãy tham khảo “Đề thi giữa học kì 1 môn GDCD lớp 9 năm 2023-2024 có đáp án - Trường PTDTBT THCS Trà Cang, Nam Trà My” được chia sẻ dưới đây để giúp các em biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn. | KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I Môn GDCD - Lớp 9 Thời gian làm bài 45 phút - Trắc nghiệm 15 câu x 0 33 điểm 1 câu 5 0 điểm - Tự luận 3 câu 5 0 điểm Tổng Mức độ đánh Mạc Nội giá h nội dung Nhận Thôn Vận Vận Số Tổng điểm dung Chủ biết g dụng dụng câu đề B hiểu cao ài TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 1 1 1 1 công 0 33đ 2đ 2 33 vô tư 2. Tự 1 2 3 chủ 0 33đ 0 67đ 1đ 3. 1 1 1 1 Dân 0 33đ 1đ 1 33đ chủ và kỷ luật 4. 1 1 1 3 Bảo 0 33đ 0 33đ 1đ 0 33đ 2đ vệ hoà Bình 5. Tình 3 2 2 7 hữu 1đ 0 67đ 0 67đ 1đ nghị 8 giữa 3 34đ các dân tộc trên thế giới. Hợp tác cùng phát triển. Tổng 6 1 6 3 15 3 10 số câu Tỉ lệ 20 20 20 20 10 10 50 50 100 Tỉ lệ 40 10 50 50 100 chung 10 UBND HUYỆN NAM TRÀ MY TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN GDCD 9 Thời gian 45 phút BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN GDCD 9 Nội Mức độ Số câu hỏi theo mức độ nhận thức Mạch nội dung chủ đánh giá TT dung đề bài Thông Vận dụng Nhận biết Vận dụng hiểu cao Nhận biết 1 1. Chí Hành vi công vô tư biểu hiện chí công vô tư thiếu chí công vô tư trong cuộc sống hằng ngày. 2 Nêu được thế nào là chí công vô tư một hành vi thể hiện chí công vô tư của học sinh. Nhận biết 1 2 Biểu hiện 2. Tự chủ của người có tính tự chủ Thông hiểu Hiểu được thế nào là tự chủ ý nghĩa thành ngữ tục ngữ ca dao liên quan. 3. Dân chủ Thông 2 và kỷ luật hiểu Phân biệt được hành vi thực hiện dân chủ thiếu dân chủ trong công việc chung. Ý nghĩa của việc thực hiện tốt dân chủ. Nhận biết 4. Bảo vệ Biểu hiện 1 2 1 hoà bình của sống hòa bình trong sinh hoạt hằng ngày. Thông hiểu Gía trị của hòa bình. Giải thích được vì sao phải bảo vệ hòa bình Vận dụng Ngày kỉ niệm Quốc tế hòa bình Hòa bình thế giới . hữu Nhận biết nghị giữa Biết được các dân tộc các nguyên trên thế tắc hợp tác 3 2 2 1 2 giới. Hợp cùng phát tác cùng triển. phát triển. Hành vi hoạt động thể hiện tình hữu nghị quan hệ hợp tác Thông hiểu Xác định được nội dung ý nghĩa của quan hệ hữu nghị và hợp tác. Vận dụng Nhận xét đánh giá

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.