TAILIEUCHUNG - Đề thi giữa học kì 1 môn GDCD lớp 8 năm 2023-2024 có đáp án - Trường PTDTBT THCS Trà Cang, Nam Trà My

Cùng tham gia thử sức với “Đề thi giữa học kì 1 môn GDCD lớp 8 năm 2023-2024 có đáp án - Trường PTDTBT THCS Trà Cang, Nam Trà My” để nâng cao tư duy, rèn luyện kĩ năng giải đề và củng cố kiến thức môn học nhằm chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp diễn ra. Chúc các em vượt qua kì thi học kì thật dễ dàng nhé! | UBND HUYỆN NAM TRÀ MY MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG Năm học 2023 2024 Môn GDCD 8 Mức Tổng độ đánh Mạch Nội giá nội dung C Nhận Thông Vận Vận Số câu Số điểm dung hủ biết hiểu dụng dụng đề Bài cao TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 1. Tự 6TN 2TN 1TL 8TN 1TL 4 67 Giáo hào về dục truyền đạo thống đức dân tộc Việt Nam 2. Tôn 3TN 1TN 4TN 1 33 trọng sự đa dạng của các dân tộc 3. Lao 3TN 1 2TL 1 2TL 3TN 1TL 4 0 động cần cù sáng tạo Tổng 12TN 3TN 1TL 1 2TL 1 2TL 15TN 2TL 10 số câu Tỉ lệ 40 10 20 20 10 50 50 100 Tỉ lệ 40 2 10 50 50 100 chung 0 UBND HUYỆN NAM TRÀ MY BẢNG ĐẶT TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG Năm học 2023 2024 Môn GDCD 8 Nội dung chủ Mức độ đánh Số câu hỏi theo mức độ nhận thức TT Mạch nội dung đề bài giá Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Nhận biết 1 1. Tự hào về - Biết được truyền thống khái niệm và Giáo dục đạo dân tộc Việt một số truyền đức Nam thống dân tộc Việt Nam. - Biết được những giá trị của truyền 6TN thống dân tộc Việt Nam. Thông hiểu Hiểu và giải 2TN 1TL thích được vì sao cần phải giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc Việt Nam. 2. Tôn trọng Nhận biết 3TN sự đa dạng Nhận biết được của các dân một số biểu 1TN tộc hiện của sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới. Thông hiểu Hiểu được ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới. Nhận biết Biết được các 3TN 3. Lao động biểu hiện của cần cù sáng lao động cần tạo cù sáng tạo. 1 2TL Vận dụng Góp ý nhắc 1 2TL nhở những bạn chưa có ý thức lao động cần cù sáng tạo. Vận dụng cao Thực hiện được việc lao động cần cù sáng tạo. Tổng 12 4 1 2 1 2 Tỉ lệ 40 30 20 10 Tỉ lệ chung 100 UBND HUYỆN NAM TRÀ MY ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG Năm học 2023 2024 Môn GDCD 8 Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian phát đề Đề có 02 trang Họ và tên . . .Lớp SBD . ĐỀ THI CHÍNH THỨC I. TRẮC NGHIỆM điểm Đọc kỹ và trả lời các câu hỏi bằng cách chọn một phương án đúng A B C hoặc D ghi vào

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.