TAILIEUCHUNG - Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 7 năm 2023-2024 có đáp án - Trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng, Bắc Trà My

Để đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới, các em có thể tham khảo và tải về "Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 7 năm 2023-2024 có đáp án - Trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng, Bắc Trà My" được chia sẻ dưới đây để có thêm tư liệu ôn tập, luyện tập giải đề thi nhanh và chính xác giúp các em tự tin đạt điểm cao trong kì thi này. Chúc các em thi tốt! | KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 MÔN TIN HỌC 7 Mức độ TT Nội nhận Chương dung đơ thức Tổng n vị Nhận Thông Vận Vận điểm chủ đề kiến biết hiểu dụng dụng thức cao TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 1 1. Sơ lược về các 2 1 1 25 thành 1 0 1 0 0 5 2 5 phần của máy tính. 2. Khái Chủ đề niệm hệ A. Máy điều tính và hành và cộng phần đồng. mềm 1 1 10 ứng 0 5 0 5 1 0 dụng Quản lí dữ liệu trong máy tính. 2 Chủ đề Mạng xã C. Tổ hội và chức một số lưu trữ kênh 1 1 1 20 tìm trao đổi 0 5 1 0 0 5 2 0 kiếm và thông trao đổi tin trên thông Internet. tin. 3 Chủ đề Văn hoá D. Đạo ứng xử đức qua pháp phương luật và tiện 1 1 10 văn hóa truyền 0 5 0 5 1 0 trong thông môi số. trường số. 4 Chủ đề Bảng E. Ứng tính điện 1 1 1 1 35 dụng tử cơ 1 0 0 5 1 0 1 0 3 5 tin học. bản. 4 2 4 1 2 1 1 Tổng 15 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 10 Tỉ lệ 40 30 20 10 100 Tỉ lệ 70 30 100 chung BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I MÔN TIN HỌC LỚP 7 Số câu hỏi theo mức độ nhận thức TT Nội Chương dung đơn vị chủ đề Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng kiến thức đánh giá cao 1 Chủ đề A. 1. Sơ lược về Nhận biết 2 TN 1 TN Máy tính và các thành Biết và 1 TL cộng đồng. phần của máy nhận ra được tính. các thiết bị vào ra trong mô hình thiết bị máy tính tính đa dạng và hình dạng của các thiết bị. Chuột bàn phím màn hình loa màn hình cảm ứng máy quét camera Biết được chức năng của một số thiết bị vào ra trong thu thập lưu trữ Số câu hỏi theo mức độ nhận thức TT xử lí và truyền thông Nội tin. Chuột Chương dung đơn vị bàn phím chủ đề Mức độ kiến thức màn hình đánh giá loa màn hình cảm ứng máy quét camera Thông hiểu Nêu được ví dụ cụ thể về những thao tác không đúng cách sẽ gây ra lỗi cho các thiết bị và hệ thống xử lí thông tin. Vận dụng Thực hiện đúng các thao tác với các thiết bị thông dụng của máy tính. Chương Nội Số câu hỏi theo mức độ nhận thức TT chủ đề dung đơn vị 2. Khái niệm Nhận biết 1 TN 1 TN hệ điều hành. - Biết hệ điểu và phần mềm hành phần ứng dụng. mềm ứng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.