TAILIEUCHUNG - Đề thi học kì 1 môn Vật lí 2 năm 2017-2018 có đáp án - Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật, TP HCM (Ngày thi: 30/12/2017)

Mời các bạn cùng tham khảo Đề thi học kì 1 môn Vật lí 2 năm 2017-2018 có đáp án - Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật, TP HCM sau đây để biết được cấu trúc đề thi, cách thức làm bài thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn sinh viên có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Môn Vật lý 2 KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG Mã môn học PHYS130502 Đề số 01. Đề thi có 02 trang. - Ngày thi 30 12 2017. Thời gian 90 phút. Được phép sử dụng một tờ giấy A4 chép tay. Câu 1 0 5 điểm Một quả bóng nhỏ có khối lượng 5 00 10 3kg và điện tích 4 00 mC. Hỏi độ lớn của điện trường có chiều hướng lên sao cho lực điện do điện trường tác dụng vào quả bóng cân bằng với trọng lượng quả bóng A. 8 21 102 N C B. 1 22 104 N C C. 2 00 10 2N C D. 5 11 106 N C E. 3 72 103 N C Câu 2 0 5 điểm Trong một vùng không gian nào đó điện trường bằng 0. Bạn có kết luận gì về điện thế trong vùng không gian đó. A. bằng 0. B. không phụ thuộc vị trí C. có giá trị âm D. có giá trị dương E. Các câu trên đều sai. Câu 3 0 5 điểm Một điện tích điểm chuyển động vào một vùng không gian có điện trường bằng 0. Nó chuyển động theo một đường thẳng. Bạn có thể kết luận từ trường của vùng không gian đó bằng 0 không A. Đúng có thể. B. Không từ trường có thể vuông góc với phương chuyển động của hạt này. C. Không từ trường có thể song song với phương chuyển động của hạt này. D. Không quan sát về điện tích không đưa đến thông tin về từ trường. Câu 4 0 5 điểm Trên hình vẽ bên thể hiện một vòng dây đang rơi xuống một sợi dây điện có dòng điện chạy qua bên trái. Hỏi chiều của dòng điện cảm ứng trên vòng dây A. Theo chiều kim đồng hồ. B. Ngược chiều kim đồng hồ. C. Không có dòng điện. D. Không thể xác định. Câu 5 1 0 điểm Nếu một vùng không gian nào đó có các vectơ cường độ điện trường cùng phương chiều. Hỏi trong vùng không gian đó các vectơ cường độ điện trường có cùng độ lớn không trong 2 trường hợp sau a. Vùng không gian đó lấp đầy bởi chất cách điện và có tích điện. b. Vùng không gian đó là chân không. Hãy giải thích cho câu trả lời của bạn. Câu 6 1 0 điểm Khi ánh sáng hoặc các loại sóng điện từ khác truyền qua một vùng không gian. Hỏi a. Nó dao động như thế nào b. Truyền qua không gian đó cái gì Câu 7 2 0 điểm Một khối .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.