TAILIEUCHUNG - Ảnh hưởng của hoạt động quản lý trên nền tảng tới ý định mua hàng của người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội – trường hợp Tiktok

Bài viết nghiên cứu này làm rõ được các chính sách quản lý ảnh hưởng tới việc quyết định mua sắm của người tiêu dùng TikTok. Từ kết quả đạt được, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm cải thiện hoạt động quản lý của TikTok làm tăng sự tin tưởng của người tiêu dùng vào nền tảng và mua sắm nhiều hơn trên nền tảng này. | PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ LẦN THỨ 3 ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TRÊN NỀN TẢNG TỚI Ý ĐỊNH MUA HÀNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI TRƯỜNG HỢP TIKTOK Tạ Thúy Hằng Chu Thúy Hoa Hồ Thu Hường Nguyễn Quỳnh Trang Trường Đại học Thương Mại Email tathuyhang2809@ chuthuyhoa7123@ quynhtrang5000@ Tóm tắt Khoa học công nghệ ngày càng phát triển mở ra một kỷ nguyên mới về Internet vạn vật các hoạt động mua sắm trên nền tảng mạng cũng hoàn toàn được thúc đẩy song còn nhiều vấn đề phát sinh nhất là chính sách quản lý của các nền tảng mua sắm trực tuyến. Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của chính sách quản lý tới ý định mua hàng của người tiêu dùng trên nền tảng TikTok thông qua nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu định lượng chính thức được thực hiện nhằm kiểm định các giả thuyết nghiên cứu dựa trên bộ số liệu được thu thập từ 245 người sử dụng TikTok với phương pháp nghiên cứu và xử lý dữ liệu trên SPSS . Kết quả phân tích dữ liệu đã chỉ ra có 3 yếu tố ảnh hưởng cùng chiều Chính sách quyền riêng tư và bảo mật Cảm nhận về tính hữu ích Niềm tin về nền tảng tới ý định mua hàng của người tiêu dùng trên nền tảng TikTok. Trong đó yếu tố Niềm tin vào nền tảng chịu tác động của Chính sách truyền thông xã hội Chính sách hoàn trả hàng và Cảm nhận tính hữu ích. Từ kết quả đạt được nghiên cứu đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm cải thiện hoạt động quản lý của TikTok làm tăng sự tin tưởng của người tiêu dùng vào nền tảng và mua sắm nhiều hơn trên nền tảng này. Từ khóa Chính sách của nền tảng quản lý TikTok ý định mua hàng 1. Giới thiệu Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư CMCN đã đánh dấu một bước tiến phát triển vượt bậc về khoa học của thế giới. Khoa học công nghệ phát triển đồng nghĩa với việc mở ra một kỷ nguyên mới về việc làm tất cả mọi thứ từ xa không ngoại trừ việc mua sắm. Hiện nay xu hướng sử dụng các công nghệ để mua sắm trực tuyến đã và đang phát triển nhanh chóng

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    193    0    21-05-2024
15    194    0    21-05-2024
10    127    0    21-05-2024
75    145    0    21-05-2024
1    124    1    21-05-2024
173    112    0    21-05-2024
2    118    0    21-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.