TAILIEUCHUNG - Truyện ngụ ngôn "Trùn và cá"

Trùn bị móc vào lưỡi câu quăng xuống nước, thấy Cá lượn múôn cắn, nó lên tiếng bảo: - Người ta bắt tôi làm mồi để câu anh. Tôi chết đã đành, còn anh bị mắc câu sống thế nào được? | Trùn và cá Nguồn Trùn bị móc vào lưỡi câu quăng xuống nước thấy Cá lượn múôn cắn nó lên tiếng bảo - Người ta bắt tôi làm mồi để câu anh. Tôi chết đã đành còn anh bị mắc câu sống thế nào được Cá nghe nói thế sợ hãi bỏ đi. Người đi câu chờ lâu không thấy động ngỡ là con mồi kém nhạy nên gỡ Trùn quẳng đi. Nhờ vậy Trùn lại gặp Cá. Cá ngỏ lời cám ơn. Nhưng Trùn cũng cám ơn lại Cá vì nhờ Cá không ăn mồi nên người ta mới gỡ Trùn quẳng .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN