TAILIEUCHUNG - Giáo trình Kỹ thuật sửa chữa màn hình (Nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính - Trình độ: Trung cấp) - Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ

Giáo trình "Kỹ thuật sửa chữa màn hình (Nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính - Trình độ: Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên phân biệt được các loại màn hình; trình bày được các nguyên tắc hoạt động màn hình; sửa chữa được các hư hỏng thường gặp của màn hình; điều chỉnh màn hình làm việc chế độ tốt nhất. | KHOA CNTT TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 1 KHOA CNTT TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ LỜI GIỚI THIỆU Kỹ thuật sửa chữa màn hình là một trong nh ng mô đun c s c a nghề Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính được biên soạn d a theo chư ng trình khung đ x y d ng và ban hành n m 2017 c a trư ng Cao đ ng nghề Cần Th dành cho nghề Kỹ thuật sửa ch a lắp ráp máy tính trình độ Trung cấp. Giáo trình được biên soạn làm tài liệu học tập giảng dạy nên giáo trình đ được x y d ng m c độ đ n giản và d hiểu trong m i bài học đều có thí dụ và bài tập tư ng ng để áp dụng và làm sáng t phần l thuyết. Khi biên soạn nhóm biên soạn đ d a trên kinh nghiệm th c tế giảng dạy tham khảo đồng nghiệp tham khảo các giáo trình hiện có và cập nhật nh ng kiến th c mới có liên quan để phù hợp với nội dung Bài trình đào tạo và phù hợp với mục tiêu đào tạo nội dung được biên soạn gắn với nhu cầu th c tế. Nội dung giáo trình được biên soạn với lượng th i gian đào tạo 45 gi gồm có Bài m đầu Tổng quan Bài 1 Phần cung cấp nguồn Bài 2 Phần quét dọc Bài 3 Phần quét ngang Bài 4 Phần đồng bộ Bài 5 Phần khuếch đại Video Bài 6 Ph n tích s đồ tổng quát các máy Trong quá trình sử dụng giáo trình tuỳ theo yêu cầu cũng như khoa học và công nghệ phát triển có thể điều chỉnh th i gian và bổ sung nh ng kiên th c mới cho phù hợp. Trong giáo trình chúng tôi có đề ra nội dung th c tập c a từng bài để ngư i học cũng cố và áp dụng kiến th c phù hợp với kỹ n ng. Tuy nhiên tùy theo điều kiện c s vật chất và trang thiết bị các trư ng có thề sử dụng cho phù hợp. Mặc dù đ cố gắng tổ ch c biên soạn để đáp ng được mục tiêu đào tạo nhưng không tránh được nh ng khiếm khuyết. Rất mong nhận được đóng góp kiến c a các thầy cô giáo bạn đọc để nhóm biên soạn sẽ hiệu .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.