TAILIEUCHUNG - Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 4 - Nguyễn Thị Tuyết Mai

Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 4 Quản trị quá trình sản xuất, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái lược về quản trị quá trình sản xuất; Xây dựng kế hoạch sản xuất; Công cụ hỗ trợ kế hoạch tác nghiệp và phối hợp sản xuất; Giới thiệu một số phương pháp điều hành quá trình sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo! | Company CHƯƠNG IV. QUẢN TRỊ LOGO QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT Họ và tên Nguyễn Thị Tuyết Mai Quản trị sản xuất Company name - Quản trị sản xuất là một trong những học phần quan trọng thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh. - Mục đích của học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thiết kế và tổ chức hệ thống sản xuất hoạch định và kiểm soát quá trình sản xuất nhằm cắt giảm chi phí nâng cao năng suất lao động năng lực cạnh tranh cho sản phẩm. Nội dung Company name Khái lược về quản trị quá trình sản xuất 1 2 Xây dựng kế hoạch sản xuất 3 Công cụ hỗ trợ kế hoạch tác nghiệp và phối hợp sản xuất Giới thiệu một số phương pháp 4 điều hành quá trình sản xuất Tình huống dẫn nhập Company name Công ty TNHH A là một công ty đang phát triển mạnh trên thị trường Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất phần cứng và chip điện tử. Sản phẩm của công ty có chất lượng cao nhưng giá thành lại rẻ hơn so với các sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài nên uy tín của công ty ngày càng được nâng cao. Vậy có Với thế mạnh đó vào ngày 3 3 2012 công ty đạt được một liên kết hợp đồng có giá trị lớn từ một đối tác nước ngoài là công ty với BLUE. Giá trị hợp đồng là 10 tỷ đồng tương ứng với công ty sản phẩm thời hạn hợp đồng là 4 tháng. ABA Đây thực sự là một thành công lớn của công ty không chỉ về không mặt doanh thu mà còn là cơ hội để tiếp tục khẳng định thương hiệu của công ty đặc biệt là với thị trường quốc tế. Sau khi ký hợp đồng với công ty BLUE công ty cân đối và thấy nếu tự sản xuất thì chi phí sẽ rất cao trong khi đó công ty ABA là một công ty chuyên gia công sản phẩm cho các đối tác của mình điều kiện và năng lực sản xuất tốt. I. Khái lược về quản trị quá trình sản xuất Company name 1. Mục tiêu của quản trị sản xuất 2. Quản trị quá trình sản xuất 1. Mục tiêu của quản trị sản xuất Company name Khái niệm Quản trị sản xuất là quá trình thiết kế hoạch định tổ chức điều hành và kiểm tra hệ thống sản xuất thông qua quá trình chuyển hóa hay .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.