TAILIEUCHUNG - Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 2 - Dương Công Doanh

Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Nhà quản trị và các kỹ năng quản trị; Phong cách quản trị; Nghệ thuật quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo! | Giảng viên DƯƠNG CÔNG DOANH Email Liên hệ 0982273187 Giáo án điện tử môn Quản trị kinh doanh D3 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình Quản trị kinh doanh Chủ biên Nguyễn Ngọc Huyền. NXB Đại học kinh tế quốc dân 2013 2. Bài tập hướng dẫn thực hành Quản trị kinh doanh Chủ biên Nguyễn Ngọc Huyền. NXB Đại học kinh tế quốc dân 2011 NỘI DUNG I. Nhà quản trị và các kỹ năng quản trị II. Phong cách quản trị III. Nghệ thuật quản trị I. NHÀ QUẢN TRỊ VÀ CÁC KỸ NĂNG QUẢN TRỊ 1. Nhà quản trị 2. Các kỹ năng quản trị 1. Nhà quản trị Khái niệm nhà quản trị Phân biệt lãnh đạo và quản trị Các cách phân loại nhà quản trị Các tiêu chuẩn cần có của nhà quản trị KHÁI NIỆM Lực lượng lao động Lao động sản xuất Lao động quản trị Trực tiếp Gián tiếp Cán bộ Nhân viên KHÁI NIỆM Nhà quản trị Khái niệm Nhà quản trị là người thực hiện và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản trị. Đặc điểm Nhà quản trị phải hoàn thành nhiệm vụ được giao với nguồn lực thấp nhất. Nhà quản trị sẽ hoạt động cùng với cấp dưới và cùng họ thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp. PHÂN BIỆT LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN TRỊ Sự phân biệt giữa quản trị và lãnh đạo rất tương đối Là nhân viên quản trị nếu Là lãnh đạo nếu 1 Tổ chức công việc hoặc tự thực hiện 1 Khi phối hợp thực hiện công việc công việc quản trị với người khác người đó có thể 2 Có trách nhiệm tuyển dụng đào tạo tạo ra sự khác biệt tạo động lực cho nhân viên 3 Đánh giá công việc qua chất lượng và 2 Có thể tạo ra những giá trị mà những điều kiện cần có thể thực hiện trước đây chưa hề tồn tại Là cán bộ quản trị cần thêm 2 điều kiện 3 Có khả năng thu hút người khác 1 Là cầu nối giữa nhân viên với các nhà 4 Rất thực tế quản trị khác 2 Thúc đẩy nhân viên làm việc và thiết 5 Sẵn sàng thay đổi lập văn hóa của tổ chức CÁC CÁCH PHÂN LOẠI NHÀ QUẢN TRỊ 1 2 3 Theo tính cấp Theo tính chủ Theo tính chất bậc của hệ thống thể và khách thể chuyên môn hóa công việc NQT cấp cao NQT điều NQT cấp hành NQT chuyên trung gian NQT thực thi môn hóa NQT cấp cơ nhiệm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.