TAILIEUCHUNG - Bài giảng Hành vi khách hàng: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

Bài giảng Hành vi khách hàng: Chương 5 Quá trình ra quyết định của người tiêu dùng, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Nhận thức của người tiêu dùng; Thái độ của người tiêu dùng; Mua sắm và hệ quả của việc mua sắm. Mời các bạn cùng tham khảo! | Chương 5. Quá trình ra quyết định của người tiêu dùng Gv Nguyễn Thị Tuyết Mai NỘI DUNG I. NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG II. THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG III. MUA SẮM VÀ HỆ QUẢ CỦA VIỆC MUA SẮM I. NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 1. Khái quát về trình độ nhận thức của người tiêu dùng 2. Quá trình người tiêu dùng tăng cường trình độ nhận thức 3. Một số ứng dụng marketing với trình độ nhận thức của khách hàng 1. Khái quát về trình độ nhận thức của người tiêu dùng Khái niệm Nhận thức là tập hợp những thông tin thu thập xử lý và lưu trữ trong bộ nhớ. Lượng thông tin càng nhiều được tổ chức càng hợp lý khách hàng càng có khả năng đưa ra các quyết định đúng đắn khi đó trình độ nhận thức của khách hàng càng cao và ngược lại . Những thông tin mà khách hàng sử dụng trên thị trường để đánh giá và mua sắm thể hiện là trình độ nhận thức của khách hàng. 1. Khái quát về trình độ nhận thức của người tiêu dùng Mỗi con người có một trình độ nhận thức khác nhau và họ có hành vi mua hàng khác nhau. Do vậy không thể cùng sản xuất một loại sản phẩm cho những người có nhận thức khác nhau. Ví dụ Người giàu ở nông thôn có nhận thức và hành vi mua khác với người giàu ở thành thị . 1. Khái quát về trình độ nhận thức của người tiêu dùng Chú ý trình độ nhận thức của con người là thay đổi theo thời gian theo kinh nghiệm mà họ tích lũy và theo cách họ tiếp nhận thông tin. 1. Khái quát về trình độ nhận thức của người tiêu dùng Phân loại nhận thức - Phân loại nhận thức theo tính chất Nhận thức cơ bản bao gồm kiến thức về những thông tin về sự việc thực tế mà người ta tiếp cận được gt Khách quan Nhận thức ứng dụng là khả năng ứng dụng những nhận thức cơ bản đó vào việc ra quyết định nhằm giải quyết vấn đề. 1. Khái quát về trình độ nhận thức của người tiêu dùng Phân loại nhận thức - Phân loại nhận thức theo tư duy marketing Biết về sản phẩm Biết mua ntn Biết giá Biết sử dụng Biết mua Biết mua ở đâu 1. Khái quát về trình độ nhận thức của người tiêu dùng Cấu trúc của nhận thức trong bộ nhớ Nhận thức .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.