TAILIEUCHUNG - Trường hợp bệnh ca bệnh hiếm: Xơ nang

Xơ nang (cystic fibrosis - CF) là một rối loạn di truyền gen lặn do đột biến gen mã hóa một protein liên kết màng có chức năng điều hòa dẫn truyền qua màng xơ nang (CFTR). Bài viết Trường hợp bệnh ca bệnh hiếm: Xơ nang báo cáo một bệnh nhân nam 23 tuổi mắc Xơ nang được chẩn đoán, điều trị và theo dõi tại bệnh viện Trung ương Huế. | Trường hợp bệnh ca bệnh hiếm xơ nang Bệnh viện Trung ương Huế DOI Nghiên cứu TRƯỜNG HỢP BỆNH CA BỆNH HIẾM XƠ NANG Hoàng Thị Lan Hương1 Nguyễn Thanh Đạt1 Nguyễn Trọng Nghĩa1 Nguyễn Thị Bạch Oanh1 Nguyễn Thị Diệu Đoan1 Khoa Nội tiết - Thần kinh Bệnh viện Trung ương Huế 1 TÓM TẮT Xơ nang cystic fibrosis - CF là một rối loạn di truyền gen lặn do đột biến gen mã hóa một protein liên kết màng có chức năng điều hòa dẫn truyền qua màng xơ nang CFTR . CF dẫn đến tình trạng bệnh phổi mạn tính suy tụy ngoại tiết bệnh lí gan mật bất thường tăng điện giải mồ hôi. Bệnh thường được chẩn đoán ở thời thơ ấu tuy nhiên CF cũng được phát hiện ở người trưởng thành. Chúng tôi báo cáo một ca bệnh Xơ nang được chẩn đoán điều trị và theo dõi tại bệnh viện Trung ương Huế là một bệnh nhân nam 23 tuổi với biểu hiện ho ra máu giãn phế quản lan tỏa viêm phổi tái diễn được chẩn đoán xác định bằng phân tích gen. Mục đích thông qua bài báo này nhằm giúp các bác sĩ lâm sàng có thể nghĩ đến CF ở những bệnh nhân có triệu chứng hô hấp phức tạp. Từ khóa Xơ nang. ABSTRACT A CASE REPORT OF CYSTIC FIBROSIS Hoang Thi Lan Huong1 Nguyen Thanh Dat1 Nguyen Trong Nghia1 Nguyen Thi Bach Oanh1 Nguyen Thi Dieu Doan1 Cystic fibrosis CF is a genetic autosomal recessive disorder caused by mutations Ngày nhận bài in the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator CFTR gene which leads to 02 6 2023 the dysfunction of CFTR Protein. People with cystic fibrosis have a high risk of developing Ngày chỉnh sửa severe conditions include of chronic lung disease exocrine pancreatic insufficiency 09 7 2023 hepatobiliary disease elevated sweat chloride levels. The disease is typically diagnosed Chấp thuận đăng in early childhood however CF is also detected in adults. We report a case of Cystic 11 7 2023 Tác giả liên hệ Fibrosis at Hue Central Hospital a 23 - year - old male patient with hemoptysis diffuse Nguyễn Thanh Đạt bronchiectasis recurrent pneumonia diagnosed by gene analysis. The purpose of .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.