TAILIEUCHUNG - Tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) và blockchain đến ngành nghề kế toán, kiểm toán trong tương lai

Mục đích của bài báo "Tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) và blockchain đến ngành nghề kế toán, kiểm toán trong tương lai" là cung cấp một cái nhìn tổng quan, những tác động của các công nghệ này đến những đối tượng có liên quan trong ngành nghề kế toán, kiểm toán hiện tại và trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo! | 90 Nguyễn Hữu Phú Hồ Thị Phi Yến. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 4 53 2022 90-94 4 53 2022 90-94 Tác động của trí tuệ nhân tạo AI và blockchain đến ngành nghề kế toán kiểm toán trong tương lai Impacts of artificial intelligence AI and blockchain on accounting and auditing in the future Nguyễn Hữu Phúa b Hồ Thị Phi Yếnb Nguyen Huu Phua b Ho Thi Phi Yenb Ban giám hiệu Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng Việt Nam a a Board of Provost Duy Tan University 550000 Danang Vietnam b Khoa Kế toán Đại học Duy Tân Đà Nẵng Việt Nam b Faculty of Accounting Duy Tan University Da Nang 550000 Vietnam Ngày nhận bài 18 5 2022 ngày phản biện xong 25 5 2022 ngày chấp nhận đăng 5 6 2022 Tóm tắt Những năm gần đây sự phát triển không ngừng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ blockchain đã tạo ra một sự thay đổi rất lớn trong xã hội nói chung và ngành nghề kế toán kiểm toán nói riêng. So với các ngành khác trí tuệ nhân tạo và công nghệ blockchain là những khái niệm tương đối mới trong lĩnh vực kế toán kiểm toán nhưng chúng đang trên đà phát triển với tốc độ rất nhanh. Các công ty kiểm toán lớn Big 4 đã và đang triển khai trí tuệ nhân tạo trong một số lĩnh vực. Gần đây họ đã đầu tư rất nhiều vào việc nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và công nghệ Blockchain với mục tiêu là vận dụng chúng vào hoạt động kế toán kiểm toán trong tương lai. Mục đích của bài báo này là cung cấp một cái nhìn tổng quan những tác động của các công nghệ này đến những đối tượng có liên quan trong ngành nghề kế toán kiểm toán hiện tại và trong tương lai. Từ khóa Trí tuệ nhân tạo Blockchain Kế toán Kiểm toán. Abstract In recent years the continuous development in the field of artificial intelligence and blockchain technology has created a huge change in society in general and the accounting and auditing profession in particular. Compared to other industries artificial intelligence and blockchain technology are relatively new concepts in the field of accounting and auditing but they are developing at a very

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.