TAILIEUCHUNG - Bài giảng Đại cương về Phẫu thuật - BS. Nguyễn Trường An

Bài giảng Đại cương về Phẫu thuật với mục tiêu giúp các bạn nêu được định nghĩa Phẫu thuật thực hành; Trình bày được các mốc chính trong lịch sử của phẫu thuật; Nêu được các cách phân loại phẫu thuật; Trình bày được các nguyên tắc cơ bản và kỹ thuật cầm máu trong phẫu thuật và phẫu tích các cơ quan. | ĐẠI CƯƠNG VỀ PHẪU THUẬT . BS. NGUYỄN TRƯỜNG AN Mục tiêu học tập 1. Nêu được định nghĩa quot Phẫu thuật thực hành quot 2. Trình bày được các mốc chính trong lịch sử của phẫu thuật. 3. Nêu được các cách phân loại phẫu thuật. 4. Trình bày được các nguyên tắc cơ bản và kỹ thuật cầm máu trong phẫu thuật và phẫu tích các cơ quan. ĐỊNH NGHĨA Thủ thuật dùng trong ngoại khoa Chẩn đoán và điều trị Phương pháp và kỹ thuật mới Yêu cầu chữa bệnh ngày càng cao hơn tinh vi hơn. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ Nếu không hiểu quá khứ chúng ta sẽ không hiểu được hiện tại và chỉ khi đã hiểu tường tận quá khứ và hiện tại chúng ta mới có thể dự đoán được tương lai. . Valden LỊCH SỬ PHẪU THUẬT Ai cập cổ đại papyrus Edwin Smith 1600 TCN George Ebers 1550 TCN - Louxor Ấn Độ cổ đại kinh Veda Rig Sama Ayur Athava Trung quốc cổ đại Thần Nông 3216 TCN Hoàng đế nội kinh 2697 TCN Hoa Đà 141-208 Hy Lạp cổ đại Aesculapios - Esculape 1260 TCN La mã cổ đại Celsus De Re Medicina 30 TCN- 38 SCN Viêm Đỏ Sưng phù Nóng Đau quyển III Sách Y học đầu tiên in năm 1478 LỊCH SỬ PHẪU THUẬT Thời cổ đại Hippocrates thế kỷ thứ V trước Công nguyên - 460 -377 TCN Điều trị gãy xương dẫn lưu các áp xe xử lý các vết thương. Nhiều quan niệm trong quot Lời thề Hippocrates quot vẫn giữ nguyên giá trị của chúng cho tới tận ngày nay. Thời Trung đại Sự phát triển của phẫu thuật chìm vào những đêm dài đen tối như với nhiều ngành khoa học khác. Aetius 502-575 - bộ sách Tetrabilion cắt amidan mổ niệu quản niệu đạo trĩ thắt buộc động mạch cánh tay phía trên túi phồng động mạch. Paul de Aegina soạn sách Epitome trong đó mô tả tỉ mỉ các kỹ thuật khoan sọ lấy sỏi cắt tuyến vú thoát vị bẹn. Thời Phục hưng Mạnh dạn chống những phương pháp luận và cách nhận thức thiên nhiên cũ kỹ và đưa ra nhiều kiểu tư duy mới tạo điều kiện cho Y học nói chung và phẫu thuật nói riêng phát triển mạnh mẽ Vesalius 1514-1564 Giải phẫu học hiện đại. Ambroise Pare 1509-1590 là người mở đường cho ngoại khoa đã thực hiện nhiều phương pháp phẫu thuật mới mẻ và .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.