TAILIEUCHUNG - Đánh giá rủi ro của chất chống cháy tributyl phosphate (TBP) đối với hệ sinh thái trong một số hồ tại Hà Nội, Việt Nam

Tributyl Phosphate (TBP) là một chất chống cháy phốt pho hữu cơ loại mới. Nó được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp, trong các sản phẩm tiêu dùng, vật liệu xây dựng hoặc đồ nội thất và cả trong nông nghiệp. Bài viết trình bày đánh giá rủi ro của chất chống cháy tributyl phosphate (TBP) đối với hệ sinh thái trong một số hồ tại Hà Nội, Việt Nam. | KHOA HỌC CÔNG NGHỆ P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CHẤT CHỐNG CHÁY TRIBUTYL PHOSPHATE TBP ĐỐI VỚI HỆ SINH THÁI TRONG MỘT SỐ HỒ TẠI HÀ NỘI VIỆT NAM ECOTOXICOLOGICAL RISK ASSESSMENT OF TRIBUTYL PHOSPHATE TBP IN LAKES IN HANOI VIETNAM Trương Anh Dũng1 Nguyễn Thị Thu Phương2 Mai Thị Huyền Thương3 Đoàn Hà Phương3 Đoàn Bích Hòa3 Nguyễn Thị Thu Hằng3 Nguyễn Thị Hạnh3 Trịnh Thu Hà3 DOI https TÓM TẮT 1. TỔNG QUAN Tributyl Phosphate TBP là một chất chống cháy phốt pho hữu cơ loại mới. Ngày nay các loại hóa chất đang được ứng dụng trong Nó được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp trong các sản phẩm tiêu dùng nhiều lĩnh vực của xã hội hiện đại. Chất chống cháy được vật liệu xây dựng hoặc đồ nội thất và cả trong nông nghiệp. TBP là một chất độc dùng làm phụ gia thêm vào nhiều loại vật liệu để làm chậm thần kinh và có tác động làm tăng khả năng gây ung thư. Trong nghiên cứu này sự cháy giúp giảm các thiệt hại do cháy gây ra 1 . Các chất sự tồn tại của TBP trong môi trường nước mặt đã được thực hiện nhằm đánh giá này đang được ứng dụng nhiều trong hầu hết các loại vật nguy cơ ảnh hưởng của TBP tới hệ sinh thái tại ba hồ lớn của Hà Nội hồ Tây hồ liệu và sản phẩm như các loại nhựa hàng dệt may dây cáp Bảy Mẫu và hồ Yên Sở . TBP được tìm thấy trong tất cả các mẫu nước hồ với nồng vật liệu xây dựng và vật liệu cách nhiệt thiết bị điện gỗ và độ dao động trong khoảng từ 2 57 tới 8 93ng L. Hồ Yên Sở có hàm lượng TBP các sản phẩm từ gỗ các thiết bị phát sáng đồ chơi 2-4 . trong nước lớn nhất. Rủi ro sinh thái đã được đánh giá cho năm loài sinh vật nước Sự phổ biến của các chất chống cháy brom hóa BFRs như tảo lục tôm bọ chét nước cá ngựa vằn và cá vàng . Chỉ số rủi ro môi trường polybrominated diphenyl ethers PBDEs đã dẫn đến nguy RQ đều nằm trong khoảng dưới 0 0036. Kết quả tính toán RQ cho thấy rằng cơ gây ô nhiễm môi trường 1 . Do độc tính tính bền vững TBP không gây ra nguy cơ ảnh hưởng đáng kể nào đến các loài sinh vật được

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.