TAILIEUCHUNG - Đề thi kết thúc học phần Xác suất thống kê năm 2019 - Đề số 10 (09/06/2019)

Mời các bạn cùng tham khảo Đề thi kết thúc học phần Xác suất thống kê năm 2019 - Đề số 10 (09/06/2019) sau đây để biết được cấu trúc đề thi, cách thức làm bài thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn sinh viên có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả. | KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BỘ MÔN TOÁN Tên Học phần Xác suất thống kê Đề số 10 Thời gian làm bài 75 phút Ngày thi 09 06 2019 Loại đề thi Tự luận Yêu cầu Các kết quả tính toán làm tròn đến 4 chữ số thập phân. Câu I điểm Một nhóm xạ thủ có 3 xạ thủ loại A và 6 xạ thủ loại B xác suất bắn trúng đích của xạ thủ loại A là 0 8 của xạ thủ loại B là 0 7. Chọn ngẫu nhiên 1 xạ thủ từ nhóm trên và yêu cầu bắn 2 viên đạn vào một bia các lần bắn độc lập nhau . 1. Tính xác suất của các sự kiện xạ thủ được chọn là xạ thủ loại A xạ thủ được chọn là xạ thủ loại B . 2. Gọi C0 là sự kiện cả 2 viên đều trúng đích C1 là sự kiện cả 2 viên đều không trúng đích . Tính P C0 và P C1 . 3. Tính số viên đạn bắn trúng đích trung bình. Câu II điểm Một điều tra trên học sinh trung học cơ sở về thời gian X đơn vị giờ mỗi tuần dành cho việc học thêm ngoài giờ các môn văn hóa cho kết quả như sau Thời gian X giờ 0 3 3 6 6 9 9 12 12 15 15 18 18 21 Số học sinh 1 4 29 70 67 26 3 Với mức ý nghĩa 0 05 có thể cho rằng thời gian trung bình mỗi tuần dành cho học thêm của học sinh trung học cơ sở là ít hơn 12 giờ được không Biết X có phân phối chuẩn N 2 . Câu III điểm Một tài liệu điều tra về phân bố nhóm máu ở đất nước S cho kết quả 40 người dân có nhóm máu O 35 người dân có nhóm máu A 20 người dân có nhóm máu B 5 người dân có nhóm máu AB. Một điều tra ngẫu nhiên được tiến hành trên 200 người dân ở đất nước N cho kết quả như sau Nhóm máu O A B AB Số người 85 68 35 12 1. Với mức ý nghĩa 0 05 có thể cho rằng phân bố nhóm máu trong dân cư ở nước N khác phân bố nhóm máu ở nước S không 2. Với độ tin cậy 95 hãy tìm khoảng tin cậy cho tỷ lệ dân cư mang nhóm máu B của đất nước N. Câu IV điểm Đo chiều cao X đơn vị cm và chiều dài cánh tay tương ứng Y đơn vị cm của 10 người thu được bảng số liệu X 132 121 151 108 107 157 160 165 167 140 Y 59 53 68 47 47 71 72 73 72 63 Hãy tính các giá trị x y x2 xy và viết phương trình đường hồi quy tuyến tính mẫu của Y

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.