TAILIEUCHUNG - Đề thi kết thúc học phần Xác suất thống kê năm 2019 - Đề số 5

Việc ôn tập và hệ thống kiến thức với Đề thi kết thúc học phần Xác suất thống kê năm 2019 - Đề số 5 được chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn nắm vững các phương pháp giải bài tập hiệu quả và rèn luyện kỹ năng giải đề thi nhanh và chính xác để chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp diễn ra. Cùng tham khảo và tải về đề thi này ngay bạn nhé! | KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BỘ MÔN TOÁN Tên Học phần Xác suất thống kê Đề số 05 Thời gian làm bài 75 phút Ngày thi 08 06 2019 Loại đề thi Tự luận Yêu cầu Các kết quả tính toán làm tròn đến 4 chữ số thập phân. Câu I 3 0 điểm Tỷ lệ người có nhóm máu O ở một vùng là 20 . 1 Chọn ngẫu nhiên 3 người trong vùng này. a 0 5 đ Tính xác suất để có đúng 1 người có nhóm máu O. b 1 5 đ Gọi X là số người có nhóm máu O trong 3 người được chọn. Lập bảng phân phối xác suất của X và tính E X . 2 1 0 đ Phải chọn ít nhất bao nhiêu người để với xác suất không nhỏ hơn 0 95 có thể tin rằng có ít nhất 1 người có nhóm máu O Câu II 2 0 điểm Điều tra thu nhập hàng tháng đơn vị tính là triệu đồng của 100 công nhân tại xí nghiệp A thu được bảng số liệu sau Thu nhập 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Số công nhân 7 23 35 27 8 Biết thu nhập hàng tháng của công nhân tại xí nghiệp A là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. 1 1 5 đ Với độ tin cậy 95 hãy ước lượng thu nhập trung bình hàng tháng của công nhân xí nghiệp đó. 2 0 5 đ Hãy tính một ước lượng điểm không chệch cho tỷ lệ công nhân của xí nghiệp đó có thập trên 6 triệu đồng tháng. Câu III 3 0 điểm Kết quả thi một môn học chung của sinh viên 2 khoa được thể hiện qua mẫu dưới đây Kết quả Giỏi Khá Trung bình Kém Khoa A 30 54 36 B 21 45 44 1 1 5 đ Với mức ý nghĩa 0 05 có thể coi kết quả thi môn học chung đó phụ thuộc vào khoa hay không 2 1 5 đ Với mức ý nghĩa 0 05 có thể cho rằng tỷ lệ sinh viên đạt điểm Trung bình Kém của khoa A thấp hơn khoa B hay không Câu IV 2 0 điểm Theo dõi lượng đạm X và lượng cacbon Y trong đất ta có bảng số liệu sau X 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 Y 15 14 11 11 10 8 7 5 4 5 1 1 25 đ Tìm các giá trị thống kê x y xy x y . 2 2 2 0 75 đ Tìm hàm hồi quy tuyến tính thực nghiệm của Y theo X. Cho . HẾT . Ghi chú Cán bộ coi thi không phải giải thích gì thêm Sinh viên không được sử dụng tài liệu Cán bộ ra đề Duyệt đề Nguyễn Thị Minh Tâm Phan Quang Sáng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.