TAILIEUCHUNG - Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Ứng dụng một số bài tập dẫn dắt nhằm sữa chữa những sai lầm thường mắc trong kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt cho học sinh nữ khối 12 THPT

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Ứng dụng một số bài tập dẫn dắt nhằm sữa chữa những sai lầm thường mắc trong kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt cho học sinh nữ khối 12 THPT" nhằm tìm ra những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới các sai lầm, trên cơ sở lựa chọn các bài tập để sửa chữa những sai lầm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho nhà trường. | MỤC LỤC PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Từ trang 3 đến trang 8 . 1. Lý do chọn đề tài. 2. Mục đích nghiên cứu. 3. Đối tượng nghiên cứu. 4. Phạm vi nghiên cứu. 5. Giả thuyết khoa học. 6. Phương pháp nghiên cứu. 7. Đóng góp mới của đề tài. PHẦN II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Từ trang 9 đến trang 29 . A. GIẢI QUYẾT NHIỆM VỤ 1 I. Cơ sở lý luận của đề tài II. Cơ sở thực tiễn của đề tài III. Giải pháp IV Kết quả B. GIẢI QUYẾT NHIỆM VỤ 2 I. Cơ sở lý luận về sự lựa chọn các bài tập II. Cơ sở thực tiễn của việc tập luyện bộ môn bóng chuyền III. Giải pháp để lựa chọn các bài tập IV. Kết quả PHẦN III KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Từ trang 30 đến trang 32 . a. Kết luận b. Kiến nghị 1 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG SKKN TT Từ viết tắt Tên từ viết tắt 1 THPT Trung học phổ thông 2 GDTC Giáo dục thể chất 3 TDTT Thể dục thể thao 4 VĐV Vận động viên 5 SKKN Sáng kiến kinh nghiệm 6 HS Học sinh 2 PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hệ thống GDTC trong nhà trường là một bộ phận quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Hoạt động TDTT có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng. Đồng thời là một bộ phận không thể tách rời của sự nghiệp giáo dục của Đảng và nhà nước ta. Qua đó khẳng định được mục đích của GDTC nước ta là giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ đức - trí - thể - mỹ nhằm tạo cơ hội cho mọi người khả năng phát triển cao về trí tuệ cường tráng về thể chất phong phú về tinh thần trong sáng tạo trong đó việc chăm lo cho sức khỏe thể chất cho học sinh sinh viên nhằm góp phần quan trọng tạo nhân lực mới phục vụ cho công nghiệp hóa hiện đại hóa và phát triển thể thao Việt Nam là mục tiêu chiến lược của công tác GDTC trường học. TDTT có một vị trí quan trọng đang từng bước hòa nhập vào khu vực và thế giới. Thể hiện ở các cuộc thi đấu như Đại hội TDTT Đông Nam Á Seagames Đại hội TDTT thế giới Olimpic cũng có những thành tích đạt được đáng kể. Đồng thời thể thao cũng là một chiến lược đối ngoại nhằm mở rộng mối quan hệ hiểu biết và hữu nghị rộng rải giữa các dân tộc trên toàn thế giới góp phần vào việc cũng cố hòa bình. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.