TAILIEUCHUNG - Làm tin đồ họa: Không đơn giản như... đan rổ

Thực tế, các đồng nghiệp ở Graphic News và BBC cho biết họ không hề sử dụng các hình có sẵn mà chỉ lấy đó làm nguyên liệu và vẽ nên những hình riêng của mình. | Làm tin đồ họa Không đơn giản như. đan rổ Chungkit Clip PA Thực tế các đồng nghiệp ở Graphic News và BBC cho biết họ không hề sử dụng các hình có sẵn mà chỉ lấy đó làm nguyên liệu và vẽ nên những hình riêng của mình. Đa phần các hình ảnh đều được biến thành hình vẽ và được lưu vào cơ sở dữ liệu dựa trên các tiêu chí nhất định để dễ tìm kiếm. Chẳng hạn khi cần bản đồ Việt Nam Graphic News sẽ tự vẽ một bản đồ khu vực và bản đồ nước Việt Nam riêng khi cần hình ảnh một chiếc xe hơi thì họ cũng tập hợp nhiều hình chụp để tự vẽ một chiếc xe với đầy đủ chi tiết nhỏ nhất. Nói cách khác từ những sản phẩm phức tạp đến những hình đơn giản nhất như một ngôi sao một hình mũi tên cũng phải là sản phẩm của chính nhân viên thiết kế. Cách thức hoạt động Một ngày làm việc bắt đầu với việc biên tập viên chính chọn lựa những tin nổi bật và thu thập những thông tin liên quan cần thiết. Trong trường hợp khẩn cấp chính biên tập viên này có khả năng xử lý đồ họa nhanh chóng để có tin phát. Kế đó các tin bổ sung về một sự kiện và các tin khác sẽ được phân bổ với các nhân viên thiết kế. Ngoài ra các nhân viên còn làm những tin báo trước sự kiện hoặc tranh thủ thiết kế sẵn hình ảnh cho những sự kiện mà họ dự báo dựa trên cảm nhận mang tính báo chí. Nhờ phán đoán tốt và chuẩn bị sẵn khi sự kiện xảy ra họ có thể lắp ghép nhanh chóng để có tin ngay cạnh tranh được với các đối thủ khác. Thông thường các tin đồ họa phải được để đồng thời dưới 2 dạng màu và đen trắng để đáp ứng nhu cầu đa đạng. Nó cũng là cách để nhân viên thiết kế phải chủ động xử lý hình ảnh để đảm bảo chất lượng cao dù in dưới dạng nào. Cũng cần lưu ý tới một số thủ thuật trong khâu thiết kế để đề phòng những sự cố thường xảy ra khi in.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG