TAILIEUCHUNG - Làm báo kiểu "Thịt luộc"

Sau 3 năm triển khai dự án "Sưu tầm kiểm kê kho sách cổ của người Dao", cán bộ văn hóa tỉnh Lào Cai đã sưu tầm được 500 cuốn sách cổ ở 80 làng thuộc huyện Bảo Yên, Bảo Thắng, Mường Khương, thị xã Sa Pa và thị xã Lào Cai. Trong các cuốn sách đó chủ yếu là các bộ kinh thư, sách về tôn giáo tín ngưỡng, phong tục tập quán (68%) và sách văn học (22,8%). | Làm báo kiểu Thịt luộc Nói có sách mách có chứng. Dưới đây là hai phiên bản xin phép không trích nguồn chứ thực ra là có đầy đủ 1. Sưu tầm được 500 cuốn sách cổ của người Dao 19 2 2005 Sau 3 năm triển khai dự án Sưu tầm kiểm kê kho sách cổ của người Dao cán bộ văn hóa tỉnh Lào Cai đã sưu tầm được 500 cuốn sách cổ ở 80 làng thuộc huyện Bảo Yên Bảo Thắng Mường Khương thị xã Sa Pa và thị xã Lào Cai. Trong các cuốn sách đó chủ yếu là các bộ kinh thư sách về tôn giáo tín ngưỡng phong tục tập quán 68 và sách văn học 22 8 . Bên cạnh một số dân ca chép lại còn khá nhiều sách văn học gồm một số bộ tiểu thuyết cổ của Trung Quốc và đặc biệt là 23 truyện thơ lần đầu tiên được phát hiện ở vùng người Dao như Hàn Bằng Bá Giai truyện Thần sắt ca Trạng nghèo Đô Nương truyện . Trong số đó truyện thơ kể về hành trình tìm đất vất vả của người Dao chiếm 40 . . 2. Sưu tầm được trên 500 cuốn sách cổ của người Dao 20 09 2004 Sau 3 năm triển khai dự án Sưu tầm kiểm kê kho sách cổ người Dao Sở Văn hóa-Thông tin-Thể thao Lào Cai đã sưu tầm được 500 cuốn sách cổ. Dự án cũng lập được danh mục các sách cổ hiện còn được lưu giữ ở 80 làng người Dao tại các huyện Bảo Yên Bảo Thắng Mường Khương thị trấn Sa Pa và thị xã Lào Cai. Trong số sách cổ đã sưu tầm và kiểm kê có tới 68 là các bộ kinh thư các sách về tôn giáo tín ngưỡng phong tục tập quán. . Của đáng tội cái tin mới nhất vào ngày 19 2 thì có nhiều thông tin hơn trên đây chỉ trích đăng một nửa . Nhưng cách nhau đến nửa năm mà lại đều có chung câu sau 3 năm triển khai thì thực sự là làm cho biên tập viên quá choáng. Và nếu xem kỹ các chi tiết thì thấy rõ rằng đây là một tin chứ không phải là các giai đoạn khác nhau của một dự án. Loại tin này còn có tên gọi thích hợp nào khác hơn tên Thịt luộc Tuy nhiên giả thử hai cái tin này cùng được phát lên mạng thì vẫn còn lịch sự chán. Có ông từng quá đáng đến mức Tết .