TAILIEUCHUNG - Quan hệ công chúng phần 2

Tham khảo tài liệu 'quan hệ công chúng phần 2', kinh doanh - tiếp thị, pr-truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Quan hệ công chúng (tiếp theo) Bài giảng 2 - Lịch sử PR & Hoạt động PR trong các tổ chức Các tập đoàn khổng lồ Đặc điểm: Hoạt động và khách hàng khắp thế giới Làm việc với nhiều chính quyền, môi trường, xã hội Tác động đến nhiều nền kinh tế Thách thức: Công chúng không tin tưởng những tập đoàn lớn vì quyền hạn quá lớn và sự giàu có của họ Nhiều công ty lớn có vụ bê bối tài chính Enron, Arthur Andersen, and WorldCom Vai trò của PR trong công ty Công ty phải nỗ lực rất lớn để làm cho công chúng tin tưởng Khái niệm “trách nhiệm xã hội của công ty” phải được đưa lên hàng đầu Chuyên viên PR cố vấn cho công ty Thể hiện tính minh bạch Tuân theo các nguyên tắc đạo đức Quan hệ với truyền thông Báo, đài là công cụ giúp nhà PR chuyển thông tin cần thiết của tổ chức đến công chúng Hình ảnh, chính sách & hoạt động PR giúp nhà báo tiếp cận nguồn tin thông tín viên cơ sở của các báo PR đã được nhìn nhận ở dưới góc độ là quản lí và cố vấn chiến lược truyền thông Quan hệ với khách hàng Dịch vụ khách .