TAILIEUCHUNG - Chủ đề: Ngày tết của bé (25 - 36 tháng) - Tuần 1

- Trò Đón trẻ chuyện với trẻ về ngày tết nguyên đán. - Chơi với đồ chơi các góc . - Xem tranh ảnh mùa xuân, ngày tết. *Bài: Thể dục sáng TẬP VỚI VÒNG - Động tác hô hấp: - Động tác tay: - Động tác lưng – bụng: - Động tác chân: Hoạt động ngoài trời - Quan sát tranh trong sân trường về mùa xuân. | Website hỗtrỢgiảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Chủ đề Ngày tết của bé Kế hoạch hoạt động tuần 1 Lớp 25 - 36 tháng Thứ Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 1 Trẻ em hôm nay - Thê giới ngày mai Website hỗtrỢgiảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Đón trẻ - Trò chuyện với trẻ về ngày tết nguyên đán. - Chơi với đồ chơi các góc . - Xem tranh ảnh mùa xuân ngày tết. Thể dục sáng Bài TẬP VỚI VÒNG - Động tác hô hấp - Động tác tay - Động tác lưng - bụng - Động tác chân Hoạt động ngoài trời - Quan sát tranh trong sân trường về mùa xuân. Trẻ em hôm nay - Thê giới ngày mai Website hỗtrỢgiảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com - Trò chơi Hái hoa vui xuân. - Chơi tự do Hoạt động có chủ đích Vận động - Tập với vòng - Bật qua vạch kẻ - Bắt bướm trong vườn hoa NBTN Trò chuyện với trẻ về bức tranh bé đi chơi xuân Ãm nhạc -Nghe Sắp đến tết rồi. -VĐTN Hãy lắng nghe Thơ Hoa mai H Đ V Đ V X é d á n m à u đ ỏ - x a n h - v à n g Trẻ em hôm nay - Thê giới ngày .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN