TAILIEUCHUNG - Bớt ngượng khi đối mặt với độc giả

Là người đi hàng đầu trong công cuộc đổi mới cách nghĩ, đổi mới cách làm, đấu tranh để xóa bỏ nhiều tập tục đã cản trở ghê gớm tới mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với Dân, giữa Dân với Đảng. | Bớt ngượng khi đối mặt với độc giả Là người đi hàng đầu trong công cuộc đổi mới cách nghĩ đổi mới cách làm đấu tranh để xóa bỏ nhiều tập tục đã cản trở ghê gớm tới mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với Dân giữa Dân với Đảng. Ví như chỉ thích nói điều hay mà không dám nói điều dở là một tập tục. Hoặc nói một cái dở lại phải kèm theo rất nhiều cái hay cũng là một tập tục. Hoặc tìm những nguyên nhân vì sao mà dở thường là tại trời tại đất tại thiếu tại nghèo tại người này người kia mà chưa dám xem xét tới chủ trương tới chính sách là đúng hay sai là còn phù hợp hay đã lỗi thời. Thành thử viết rất nhiều mà như không viết gì cả. Vẫn có nhiều người mua báo và đọc báo nhưng đọc thì đọc chứ lòng dạ dửng dưng. Có gì liên quan tới cái lo cái nghĩ cái mong mỏi của mình mà tha thiết mà hy vọng. Tờ báo chỉ là diễn đàn để giải thích để tuyên truyền của một số rất ít người dẫu có tiếng vang dội lại thì cũng là những tiếng vang đã được quy định trong khuôn khổ của sự nhiệt liệt hưởng ứng. Do đó nhiều việc làm sai làm trật thoạt đầu là nhỏ là hẹp là tất nhiên phải có kéo dài qua năm này tháng nọ hóa ra trầm trọng phức tạp dẫn đến những hậu quả rất đáng lo. Báo không ra báo nhà báo không ra nhà báo tồn tại biệt lập với xã hội xa lạ với dư luận của công chúng tự đặt ra những tiêu chuẩn những mực thước đã từ lâu không còn gắn bó với những hoạt động muôn màu muôn vẻ của đời sống. Nghĩ lại mà buồn mà tiếc mà uất. Vì chẳng có cái dại nào bằng cái dại tự đánh lừa mình. Năm vừa rồi tôi thường đến chơi với anh em đồng nghiệp báo Lao động thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan báo mà lại có cái không khí căng thẳng khẩn trương của một cơ quan chỉ huy chiến dịch trong chiến tranh. Trong một ngày có tới vài chục người là những cán bộ và công nhân của nhiều xí nghiệp tới xin tiếp xúc với nhà báo tới gửi thư và đơn từ tố giác khiếu nại. Người viết báo và người đọc báo cùng nhau xem xét một vấn đề phân tích các chi tiết gạn lọc cái thật loại bỏ cái giả lại gợi ý .