TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 310

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 310', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trong box gồm có dây dây dây dây 10 dây rút màu Các dây rút _đây là kit dùng để tháo chấu cắm để luồn dây bọc vào gồm có 1 khoá khoá mở đầu Molex chấu cắm các thiết bị Media như CD HDD fan. khoá mở chấu fan floppy khoá Auxillary Khoá mở chấu ATX 4pin 8pin PCI-Ex của hãng Sunbeamtech http China gia công dây nguồn chuẩn bị mình dùng cáp màu vàng để bọc Do nguồn mình xài của hãng Seasonic có dây bọc màu đen mà tính mình màu mè nên quyết định thay áo cho em lun Bắt tay vào việc _đầu tiên bạn dùng khoá có hình tròn đầu molex để bửa các chấu cắm .