TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 308

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 308', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ö Processor Arithmetic - SiSoftware Sandra i V i Á cpuz Shows how your CPUs handle arithmetic and Floating point instructions in comparison to other typical processors. CPU Cache Mainboard Memory Processor Combined Results Chart Current Processor s Reference Processor s 1 Intel Pentium 4-XE 955 2 Cor kWgÊSfëiS5E3 7708 MFLOPS Reference Processor s 2 Intel Pentium 4-XE 840 2 Cor Reference Processor s 3 Intel Pentium 4-XE 840 2 Cor Reference Processor s 4 AMD Athlon 64 X2 4800 2 c MFLOPS Item Value D Benchmark Results Dhrystone ALU 9378 MIPS O Whetstone SSE3 7708 MFLOPS V Results Interpretation Higher index values are better. S Performance Test Status Run ID LOVESTORY on Wednesday August 09 20. Name Intel Celeron Code Name Prescott Package LGA 775 Technology 90 nm Voltagi Specification Intel R Celen Family F Model Ext. Family 0 Ext. Model Instructions MMX SSE SSE2 SSE3 Clocks Core Speed MHz Multiplier X FSB MHz Bus Speed MHz Processor Selection cpu-z CPU Cache Mainboard Memory Memory Slot Selection Slot 1 DDR2 Module Size 512 MByte Max Bandwidth PC5300 333 k Manufacturer 000000000000 Part Number CEON5126367 SPD Timings Table Frequency CAS Latency RAS to CAS RAS Precharge TRas 200 MHz 26 3 3 9 hình cũ nè Review CM CoolViva vs. PCcooler SVC-800AL for Vga Đang có 02 con này nên làm 01 bài review cho anh em tham khảo. Bài chỉ chú trọng vào khả năng giải nhiệt ko đề cập đến hình ảnh 02 con này. Cấu hình test CPU Intel 506 2 66G@4G Hyper6 Main Asus P5LD2 512x2 DDR2 HDD SATA Seagate 200G Vga Asus 6200GE @6600 Case Tsunami 2 Fan 80 hút vào 2 Fan 80 thổi ra đóng kín. Tản nhiệt vga thử nghiệm 1. CoolViva của CoolerMaster. Mượn hình của Thriller bên .