TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 307

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 307', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cách tính bus RAM khi dùng AMD K8 Như mọi người biết với thế hệ A64 tốc độ RAM tốc độ CPU yyy. yyy là 1 số nguyên. Mỗi CPU có 1 HSN riêng nên ứng với các mức bus RAM 100 120 133 140 150 166 180 200 216 233 250 266 333 400 533 MHz sẽ có 1 số yyy nhất định 1 Những mức bus RAM trên là xung nhịp gốc của RAM ko phải là xung nhịp DDR. Nếu qui ra DDR thì đó các mức . DDR-200 240 266 280 300 333 366 400 433 466 500. . DDR2-400 533 667 800 1066. Nhiều bạn thắc mắc không biết khi chỉnh các mức bus lạ không là bội số của 100 thì bus RAM sẽ bao nhiêu mobo cũng chỉ để các giá trị MHz danh định của RAM mà thôi. Có 2 cách xác định 1 là dùng soft có sẵn 2 là tự tính theo công thức. Tui thì khuyên các bạn dùng soft cho nhanh vì các soft cũng được viết theo công thức dưới đây. Soft A64MemFreq A64Info Công thức yyy tốc độ CPU tốc độ RAM xxx mức bus RAM danh định danh sách 1 Tốc độ CPU df HSN x HT bus df Tốc độ CPU khi oc HSN x HT bus oc lưu ý là HSN phải giống nhau nếu tăng hoặc giảm HSN thì ta sẽ cùng thay đổi ở cả 2 công thức yyy tốc độ CPU df xxx Từ phép tính trên yyy có thể là số nguyên hoặc số thập phân. Nếu là số nguyên thì giữ nguyên yyy. Nếu là số thập phân thì ta phải làm tròn yyy thành số nguyên lớn hơn gần yyy nhất. Vd yyy 14 6--- yyy 15. yyy 14 2---- yyy 15. Tốc độ RAM khi oc tốc độ CPU khi oc yyy Vd 1 CPU ở df có tốc độ là 2200MHz 11x200MHz . Bạn chọn mức bus RAM là 216 MHz. yyy 2200 216 10 1 11 Bạn oc lên mức 2607MHz 11x237MHz Bus RAM khi oc 2607 11 237 MHz Vd 2 CPU ở df có tốc độ là 2200MHz 11x200MHz . Bạn chọn mức bus RAM là 200 MHz. yyy 2200 200 11 Bạn oc lên mức 2607MHz 11x237MHz Bus RAM khi oc 2607 11 237 MHz Vd 3 CPU ở df có tốc độ là 2200MHz 11x200MHz . Bạn chọn mức bus RAM là 233 MHz. yyy 2200 233 9 4 10 Bạn oc lên mức 2607MHz 11x237MHz Bus RAM khi oc 2607 10 260 MHz Bạn lưu ý là trong các thế hệ core K8 E core mới có các mức bus 216 233 250. F core mới có các mức bus 266 333 400. Các mức bus RAM đó là của dòng AMD K8. Hiện nay còn có mức 533MHz nữa nhưng AMD .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.