TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 306

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 306', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | FSB 133 tốc độ thì là Sonoma 770 nhưng nguyên thủy nó vẫn là Dothan 725 pinmod lên mà thôi. Do CpuZ có thể nhận Sonoma thành Dothan nên bạn phân biệt như sau -Sonoma FSB 533 Cache L2 2MB -Dothan FSB 400 Cache L2 2MB -Banias FSB 400 Cache L2 1MB Hỏi về cách nhận biết CPU Sonoma Muốn biết Dothan hay Sonoma thì đừng có đơn thuần nhìn vào FSB mà hãy nhìn vào tên của CPU mới chính xác. 7x5 là Dothan 7x0 là Sonoma VD như con của mình đang dùng FSB 133 tốc độ thì là Sonoma 770 nhưng nguyên thủy nó vẫn là Dothan 725 pinmod lên mà thôi. Do CpuZ có thể nhận Sonoma thành Dothan nên bạn phân biệt như sau -Sonoma FSB 533 Cache L2 2MB -Dothan FSB 400 Cache L2 2MB -Banias FSB 400 Cache L2 1MB chôm của cha AMDBarton hồi vOz chưa die nay post lại cho ae tham khảo Quote Hầu hết mọi người đều monitor các Rail của PSU bằng software cũng có người đo bằng DMM vì vậy ai chưa biết dùng DMM thì có thể tham khảo thêm thread này Lưu ý DO WITH YOUR OWN RISK Đo tại đầu 4 chân của PSU Molex Lọai Digital Mutimeter khuyên dùng Cách sử dụng DMM Dây đen sẽ cắm vào cổng COM dây đỏ cắm vào cổng đo Volt trên DMM trên hình cổng COM bên fải cổng Volt ở giữa Với PSU thì cách xác định các đường điện như hình .