TAILIEUCHUNG - Bệnh ký sinh trùng ở đàn dê Việt Nam - Pgs.Ts.Phan Địch Lân phần 9

Dê là loài động vật thuộc họ Bovidae[1] (tổng cộng có khoảng 137 loài như trâu, bò, dê, cừu .). Dê là loài động vật nhai lại, chân có móng. | 3. Liều lượng Đùng cho dê để diệt sán lá trưởng thành 10 mg kg thể trọng. Để diệt sán lá non có thể dùng liều 20 mg kg thổ trọng. Có thổ cho dê uôhg hoặc tiêm dưới da tiềm dưới da có hiệu lực cao hơn so với cho uống . Oxfendazole Oxfendazole là thuốc chống ký sinh trùng dẫn xuất của Imidazole thuộc nhóm Benzimidazole. 1. Tính chất Thuốc Oxfendazole có dạng bột trắng xám không hoà tan trong nước. Thuốc dược sản xuâí dưới dạng nhũ tương có tính dung nạp tốt. 2. Tác dụng và chỉ định Thuốc có tác dụng rất tôì với các loài giun tròn ử gia súc nhai lại như giun xoăn dạ dày - ruột giun kốt hạt giun móc ở cả giai đoạn trưởng thành và còn non. Đổng thời thuốc còn làm giảm sức sống của trứng giun. Ngoài ra thuốc cũng có hiệu lực với giun phổi Chỉ định đối với dê Thuốc được dùng điều trị các bệnh sau - Bệnh giun xoăn dạ dày - ruột do Haemonchus Ostertagia Trichostrongylus Coopcria Nematodirus Chabertia. - Bệnh giun kết hạt do Oesophagostomum. - Bộnh giun móc do Bunostomum. - Bệnh giun phổi do Dictyocaulus. 3. Liều lượng Cho dê uống thuốc ở dạng nhũ tương với liều 5 mg kg thể trọng. Chú ý Thuốc tương kỵ với các thuốc chống sán lá dẫn xuất chứa Brom của Salicylanilid. 183 Oxybendazole Oxybcnd azoic là dẫn chất của Imidazole có lác dụng với các giun tròn đường liêu hoá. 1. Tính chát Oxybendazole là thuốc bột màu trắng không hoà tan trong nước. Thuốc thường dược chê dưới dạng bột nhũ tương cốm. Oxybcndazoie có tính dung nạp tôi đối với gia súc. 2. Tác dụng và chỉ định Thuốc có tác dụng tốt với các giun xoăn dạ dày - ruột ở nhiều loài gia súc khác nhau có hiệu lực với cả giun trưởng thành và giun non. Chỉ định đối với dê - Bệnh giun xoãn do Ilaemonchus Ostcrlagia Coopcria Trichostrongylus Chabcrlia. - Bệnh giun kết hạt do Ocsophagostomum. - Bệnh giun móc do Bunostomum. - Bệnh giun lươn do Strongyloides. 3. Liều lượng Cho dô uống 10 - 15 mg kg thể trọng. Trước khi cho uống thuốc không cần nhịn ăn. Oxymisole Oxymisolc tên khác Oxyclozanid - tetramìsole là một biệt dược kết hợp hai .