TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 305

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 305', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | VCore V or V Công suất tiêu thụ TDP 67 Watt max Ngày xuất hiện 04 04 2005 Xung nhịp 1800 - 2400 MHz San Diego 90 nm SOI CPU-Stepping E4 E6 L1-Cache 64 64 KB Data Instructions L2-Cache 1024 KB fullspeed MMX Extended 3DNow SSE SSE2 SSE3 AMD64 Cool n Quiet NX Bit Socket 939 1000 MHz HyperTransport HT1000 VCore V or V Công suất tiêu thụ TDP 67 Watt max Ngày xuất hiện 15 04 2005 Xung nhịp 2200 - 2800 MHz Orleans 90 nm SOI CPU-Stepping F2 L1-Cache 64 64 KB Data Instructions L2-Cache 512 KB fullspeed MMX Extended 3DNoW SSE SSE2 SSE3 AMD64 COol n Quiet NX Bit AMD-v Socket AM2 1000 MHz HyperTransport HT1000 Bộ nhớ hỗ trợ Dual channel DDR2-400 533 667 VCore - - - V Công suất tiêu thụ TDP tối đa 35 - 62 Watt Ngày xuất hiện 01 06 2006 Xung nhịp 1800 - 2400 MHz Paris 130 nm SOI L1-Cache 64 64 KB Data Instructions L2-Cache 256 KB fullspeed MMX 3DNow SSE SSE2 Enhanced Virus Protection NX bit Tích hợp DDR1 memory controller Socket 754 800 MHz HyperTransport VCore V Ngày xuất hiện 28 07 2004 Xung nhịp 1800 MHz 3100 Stepping CG Đuôi AX Palermo 90 nm SOI Ll-Cache 64 64 KB Data Instructions L2-Cache 128 256 KB fullspeed MMX 3DNow SSE SSE2 SSE3 chỉ có với stepping E3 và E6 AMD64 chỉ có với stepping E6 Cool n Quiet Sempron 3000 trở lên Enhanced Virus Protection NX bit Tích hợp DDR1 memory controller Socket 754 800 MHz HyperTransport VCore V Ngày xuất hiện 02 2005 Xung nhịp 1400 - 2000 MHz o 128 KB L2-Cache Sempron 2600 3000 3300 o 256 KB L2-Cache Sempron 2500 2800 3100 3400 Steppings D0 Đuôi BA E3 Đuôi BO E6 Đuôi BX Manila 90 nm SOI CPU-Stepping F2 Ll-Cache 64 64 KB Data Instructions L2-Cache 128 - 256 KB fullspeed MMX Extended 3DNow SSE SSE2 SSE3 AMD64 Cool n Quiet NX Bit Socket AM2 800 MHz HyperTransport HT1600 Bộ nhớ hỗ trợ Dual channel DDR2-400 533 667 VCore - - V Công suất tiêu thụ TDP tối đa 62 Watt Ngày xuất hiện 01 06 2006 Xung nhịp 1600 - 2000 MHz DUAL CORE Toledo 90 nm SOI CPU-Stepping E6 Đuôi CD L1-Cache 64 64 kB