TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 304

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 304', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Model Mã CPU Xung nhịp Vcore Bộ nhớ đệm LI L2 Băng thông CPU toi đa 1 0 Bus Bộ điểu khiển bộ nhớ tích hợp Dual core Cool n Qule Bộ xữ lí AMD Athlon 64 dùng socket 754 754 chân _thoanganh su 3000 ADA3ŨŨ0AIK4BX GHz V 128KB 512KB GB s 1600 MHz Kênh đơn Không Có 3400 ADA34Ũ0AEP4AX GHz V 128KB 512KB GB s 1600 MHz Kênh đơn Không Có 3200 ADA32ŨŨAEP4AX 2 2 GHz V 128KB 512KB GB s 1600 MHz Kênh đơn Không Có 3000 ADA3ŨŨ0AEP4AX GHz V 128KB 512KB GB s 1600 MHz Kênh đơn Không Có 2800 ADA28Ũ0AEP4AX GHz V 128KB 512KB GB s 1600 MHz Kênh đơn Không Có 3700 ADA37ŨŨAEP5AR 2 4 GHz V 128KB 1MB GB s 1600 MHz Kênh đơn Không Có 3400 ADA340ŨAEP5AR 2 2 GHz V 128KB 1MB GB s 1600 MHz Kênh đơn Không Có ADA340ŨAEP4AR 2 4 GHz V 128KB 512KB GB s 1600 MHz Kênh đơn Không Có 3200 ADA320ŨAEP5AR GHz V 128KB 1MB GB s 1600 MHz Kênh đơn Không Có 3000 ADA3Ũ0ŨAEP4AR GHz V 128KB 512KB GB s 1600 MHz Kênh đơn Không Có 2800 ADA280ŨAEP4AR GHz V 128KB 512KB GB s 1600 MHz Kênh đơn Không Có 3400 ADA340ŨAEP5AP 2 2 GHz V 128KB 1MB GB s 1600 MHz Kênh đơn Không Có 3200 ADA320ŨAEP5AP GHz V 128KB 1MB GB s 1600 MHz Kênh đơn Không Có 3000 ADA3Ũ0ŨAEP4AP GHz V 128KB 512KB GB s 1600 MHz Kênh đơn Không Có 2800 ADA280ŨAEP4AP GHz V 128KB 512KB GB s 1600 MHz Kênh đơn Không Có K8 Athlon 64 X2 Model Mã CPU Xung nhịp Vcore Bộ nhớ đệm LI L2 Băng thông CPU toi đa 1 0 Bus Bộ điểu khiển bộ nhớ tích hợp Dual core Cool n Qule Bộ xữ lí AMD Athlon 64 X2 dùng Socket AM2 940 chân __ĩhoanganh sưu i 6200 GHz 128KB x2 1MB x2 GB s 2ŨŨŨ MHz Kênh đỗi Cũ Cũ 6000 AD05000IAA5CU GHz V 128KB x2 612KB x2 GB s 2ŨŨŨ MHz Kênh đôi Có Cũ 4800 ADA48ŨŨIAA6CS GHz V 128KB x2 1MB x2 GB s 2ŨŨŨ MHz Kénh đói Cũ Cũ ADO480ŨIAAGCS GHz V 128KB x2 1MB x2 GB s 2000 MHz Kênh đôi Cũ Có 4000 .