TAILIEUCHUNG - đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 6

Sơ đồ hoạt động máy súc chai : 1 : khâu đưa chai vào 2 : phần gia nhiệt 1 ( ngâm nước nóng ) 3 : phần gia nhiệt 2 ( ngâm nước nóng ) 4 : phần gia nhiệt 3 ( ngâm trong dung dịch xút nóng) 6 : bồn làm ngập chai trong dung dịch xút nóng 7 : vị trí nhãn tách ra khỏi chai 8 : bộ biến đổi nhiệt 9 : bộ phận đưa nhãn chai ra tự động 10 : 11 : bộ phun nước tách nhãn chai 12 : 13 : bộ phận phun. | Chương 6 PHAN TÍCH NGUYÊN LY HOẠT ĐỘNG 1 Sơ đồ hoạt động máy súc chai INNOCLEAN ES Trong đó 1 khâu đưa chai vào 2 phan gia nhiệt 1 ngâm nước nong 3 phân gia nhiệt 2 ngâm nước nong 4 phân gia nhiệt 3 ngâm trong dung dịch xút nong created with download the free trial online at professional 6 bon làm ngap chai trong dung dich xut nong 7 vi tri nhan tach ra khoi chai 8 bo bien doi nhiet 9 bo phan döa nhan chai ra th dong 10 11 bo phun nu Oc tach nhan chai 12 13 bo phan phun dung dich xut vao ben trong long chai 14 bon chtfa dung dich xut khu vu c 1 15 bo phan phun dung dich xut khu vu c 1 ben trong va ben ngoai 16 bo phan phun dung dich nu ôc nong khu vu c 2 ben trong va ben ngoai 17 18 bo phan phun nu ôc lanh khu vu c 3 19 bo phan phun nu ôc sach 20 khau du a chai r a Nguyen ly hoat dông Khi chai được băng tải đưa đến may súc các chai lần lượt đi vao từng ngan định hưông chai di chuyến vao bộ phạn đưa chai 1 . Nhợ cô cấú truyền động banh rang lam canh nhựa gan trền truc vừa quay vừa tịnh tiến sề đưa chai vao trong ngan chứa chai thềo từng hang mọt . BỌ phan mang chai được dan đong nhợ hai hang xích được gan song song vôi nhau va cac banh xích được truyền đọng nhợ hop giam toe truc vít banh vít gan bền ngoai . Chai sau khi vao ngan chưa sề được bo phan mang chai di chuyền vao bon nược nong 2 3 nham lam mềm nhan va tay cac chất dợ bam bền trong lan bền ngoai chai . Sau đo cac chai sề được đưa vao bon 6 ngam trong xut nong . Luc nay nhan chai va cac miềng thiềt bam quanh co chai sề tự đọng bung ra. Nhợ may bợm sề hut cac nhan chai đi vao Ong dan lền phía trền đền đai lượi sat 9 . Tấm lượi sat được đOng cợ truyền đOng sề mang nhan chai va cac chất dợ đi ra ngoai . Tiềp thềo cac chai được dan đi lền phía trền đền bo phạn phun nược 11 . Tai đay những nhan chai con bam trền chai sề được cac vOi phun nược co ap lực đay cac nhan tach ra khOi chai rợi xuOng dượi chung sề di chuyền đền tấm luợi sat 9 . Cac chai tiềp tuc di chuyền đền cac bo phan phun dung dịch xut .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN