TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 301

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 301', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Lightscape Phần mềm Lightscape của hãng Discreet dùng để mô phỏng dựng hình với tỉ lệ chính xác cao. Maya Phần mềm dựng hình 3D rất nổi tiếng của hãng Alias. Pro ENGINEER 2001 Khung hỉnh giây - càng cao càng tốt CATIA Đây là phần mềm thiết kế mô hình cơ khí của hãng Dassault. Khung hỉnh giây - càng cao càng tốt Solidworks .