TAILIEUCHUNG - Ebook Tiến trình thành nhân - Carl Rogers

Ebook Tiến trình thành nhân được hai dịch giả Tô Thị Ánh và Vũ Trọng Ứng dịch từ nguyên bản "On becoming a person" của tác giả Carl Rogers. Ebook trình bày những bài diễn thuyết cho suy nghĩ của tác giả trước những vấn đề khoa học, triết học, tâm lý, giáo giục, xã hội được đặt ra cho một nhà tâm lý học và trị liệu trong hơn ba mươi năm. Trong nguyên bản có 21 chương, nhưng các dịch giả chỉ chọn lọc ra 14 chương để giới thiệu đến bạn đọc, 7 chương còn lại là những vấn đề nghiên cứu sâu hơn. Mời các bạn tham khảo để biết thêm chi tiết. | Để giải tỏa một vài điều nghi ngờ và sợ hãi có thể có nơi độc giả, cần phải chỉ cho thấy là ngưng không lượng giá người khác không có nghĩa là ngưng có những phản ứng. Thực sự có thể là giải phóng người ta để mà phản ứng. “Tôi không thích ý tưởng của anh” (hay họa phẩm, hay sáng kiến, hay bài viết), không phải là một sự lượng giá, nhưng là một phản ứng. Một cách tinh tế và sâu sắc nó khác hẳn câu phán đoán khẳng định rằng “Điều mà anh đang làm là xấu (hay tốt), và phẩm chất này thì do một nguồn gốc bên ngoài chỉ định cho anh”. Lời khẳng định đầu cho phép cá nhân giữ vững vị trí lượng giá của chính y. Rất có thể là tôi không đủ khả năng thưởng ngoạn một cái gì đó thực sự rất tốt. Câu khẳng định thứ hai, dù khen hay chê, có khuynh hướng đặt người ấy hoàn toàn tùy thuộc vào những lực lượng bên ngoài. Người khác cho anh ấy biết rằng anh không thể tự hỏi xem sản phẩm này có diễn tả chính xác con người mình không; anh còn phải quan tâm đến điều mà những người khác nghĩ nữa. Anh bị dẫn đi xa khỏi sự sáng tạo.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
247    49    0    13-05-2021