TAILIEUCHUNG - Bệnh ký sinh trùng ở đàn dê Việt Nam - Pgs.Ts.Phan Địch Lân phần 8

Điều kiện kinh tế khó khăn,chăn nuôi chưa đúng kỹ thuật,chuồng nuôi sơ xài,thức ăn dựa vào tự nhiên là chính,vấn đề phòng trị bệnh chưa được quan tâm. Đó là nguyên nhân làm cho bệnh ký sinh trùng rất phổ biến ở đàn dê nước ta | 4. Các thuốc thử nghiệm có hiệu lực dối với giun sán đường liêu hoá của dê và ít gây tác dụng phụ là - Sán lá gan Đcrlil B liều 8 mg kg thể trọng Fasciolid liều 0 04 ml kg thể trọng. - Sán dày vả giun tròn Niclosamid - tetramisol B liều 66 mg kg thể trọng. - jinn tròn Mebenvet liều 130 mg kg thể trọng Levamisole liều 7 mg kg thể trọng Oxi cndazoic lieu 5 mg kg thể trọng. - Sán lá gan sán dây vả giun tròn Vermitan liều 35 mg kg thể trọng. Kêì hợp những kết quả của đề tài và nguyên lý phòng chống giun sán chung chúng tôi đề xuất qui trình phòng chống tổng họp bệnh giun sán ở đường tiêu hoá dê gồm 6 biện pháp chính 1 - Tẩy giun sán đường tiêu hoá cho dê 2 - Xử lý phân dể diệt trứng và â u trùng giun sán 3 - Vệ sinh chuồng nuôi dê 4 - Cải tạo dồng cỏ bãi chãn dê 5 - Điệĩ ký chủ trung gian của giun sán 6 - Tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng dê. 160 Phần thứ tư GIỚI THIỆU MỘT SỐ LOẠI THUỐC PHÒNG TRỊ KÝ SINH TRÙNG CHO DÊ 161 THUỐC TẨY GIUN SÁN Albendazole Albendazole là dẫn xuâi cùa Imidazole thuộc nhóm Benzimidazole. 1. Tính chất Thuốc ở dạng bột màu trắng không tan trong nước có thành phần hoá học là 5n - propionylthio - 2 - benzimidazol carbonal methyl. Thuốc dược bào chế ở dạng nhũ tương dầu có khả năng dung nạp khá tốt đối với nhiều loài gia súc. Chế phẩm Vermitan 20 20 Albendazole . 2. Tác dụng và chỉ định Albendazole có tác dụng đối với các loài giun tròn đường tiêu hoá của gia súc nhai lại ở cả giai đoạn trưởng thành và ấu trùng làm giảm sức sống của trứng giun trước khí chúng được bài xuất ra ngoài. Thuốc tác dộng chủ yếu là phong bế men Fumarat reductaza của giun tròn làm giun bị tiêu diệt. Chỉ định đổi với dê Chỉ định chính của Albendazole đối với dê và các loài nhai lại khác - Thuốc có hiệu lực cao đối với giun xoăn dạ dày - ruột như Haemonchus Ostertagia Trichostrongỵlus Cooperia Nematodirus Charbertia Ocsophagostomum. Thuốc có hiệu lực thấp hơn dối với Bunostomum. - Có tác dụng với giun lươn Strongyloides papillosus. - Có hiệu lực lốt đối với giun phổi .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG