TAILIEUCHUNG - ebook phím tắt trên bàn phím máy tính

Việc làm chủ bàn phím cũng như các chức năng cơ bản hoặc nâng cao sẽ giúp chúng ta cải thiện tốc độ và hiệu suất công việc. | phím tắt hữu ích khi sử dụng Windows Cập nhật lúc 17h05 ngày 08 12 2010 Bản in Chia sẻ - Việc làm chủ bàn phím cũng như các chức năng cơ bản hoặc nâng cao sẽ giúp chúng ta cải thiện tốc độ và hiệu suất công việc. Trong bài viết sau chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số phím tắt tiện lợi khi áp dụng trong Windows. Win 1 2 3 4. sẽ khởi động lần lượt các ứng dụng trong taskbar Win Alt 1 2 3. hiển thị các tùy chọn tương ứng với chương trình trên taskbar sau đó dùng chuột để lựa chọn Pirtwd Owrdcwds ị. f irinbẽd i. Scripts Ficqufflt Window 7 RAID M . 201 0 Rdre .h Budget TfífiỊỂ fỉ Oiwt Fitend-M Ah w nít f. IM . operitxpg system . Windows Shortt u Keys . Linus Fde Systems ikfresh 10 process Windows Espkwef Jp Unpw this program from la-slcbcr s Cl ie lit wmdtws Win T lựa chọn xoay vòng giữa các ứng dụng có tại taskbar giống như khi bạn di chuyển chuột qua những chương trình này và sử dụng phím Space hoặc Enter để khởi động Win Home thu nhỏ lại tất cả các chương trình ngoại trừ cửa sổ làm việc hiện tại. Win B lựa chọn các thành phần trong System tray không phải luôn hữu ích nhưng sẽ cần áp dụng trong trường hợp con trỏ chuột không hoạt động. Win Up Down mở kích thước tối đa và hạ cửa sổ làm việc hiện thời xuống dưới khay hệ thống. Alt Esc cũng tương tự như Alt Tab nhưng theo thứ tự các chương trình được mở và không có chế độ xem trước. Win Pause Break hiện thị cửa sổ thuộc tính của hệ thống View basic information about your computer Windows edition Windows Enterprise Copyright s 2009 Microsoft Corporation. All rig hits rtsirved. Ctrl Esc hiển thị Start Menu Ctrl Shift Esc mở trình điều khiển Task Manager thay vì Ctrl Alt Del Alt Space mở cửa sổ lựa chọn của cửa sổ hiện thời với những tùy chọn như maximize x minimize n close c hoặc move m . Rất hữu ích khi ứng dụng treo hoặc không tắt được bằng phím tắt Alt F4 thông thường. C Natepadf õ1- Restore Move Size _ Minimize Maximize X Close time son 19 111 Aft F4 Alt Up quay trở lại thư mục bên ngoài

TỪ KHÓA LIÊN QUAN