TAILIEUCHUNG - Điều chỉnh mức trợ cấp; chấm dứt hưởng trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Tham khảo tài liệu 'điều chỉnh mức trợ cấp; chấm dứt hưởng trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Điều chỉnh mức trợ cấp chấm dứt hưởng trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội Thông tin Lĩnh vực thống kê Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND huyện thành phố Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Uỷ ban nhân dân xã phường thị trấn Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 07 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị của đối tượng và sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai. Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu câu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước UBND xã có văn bản gửi Phòng Lao động-Thương binh và Xã 1. Bước 1 . . . . . . . hội về sự thay đối hoàn cảnh độ tuổi mức độ tàn tật. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội xem xét trình UBND 2. Bước 2 . . . - . . . . X huyện ký Quyết định điều chỉnh hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp. Khi Huyện ra quyết định gửi về xã xã sẽ mời đối tượng đến 3. Bước 3 nhận quyết định. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Danh sách đối tượng đề nghị điều chỉnh chấm dứt 2. Biên bản họp thôn nếu có Số bộ hồ sơ 1 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không Bổ sung Nhận xét Cá nhân tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất kiến nghị phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ Căn cứ pháp lý của TTHC 3

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
359    36    0    04-12-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.