TAILIEUCHUNG - Vũ khúc cơn giận

Sự thách thức của cơn giận”, ta thấy thế nào là đối xử với nhiều nữ tính: “Chúng ta hướng năng lực đầu tiên vào việc che chở cho người khác và bảo vệ hòa khí trong mối liên hệ, thay vì nhìn rõ vào bản thân mình. Với thời gian, chúng ta mất dần sự sáng suốt vì chúng ta dành quá nhiều cố gắng để thăm dò phản ứng của người kia và càng ngày càng giảm bén nhạy về những cảm nghĩ và ước vọng của mình”. Tác giả giải thích tại sao ta thường bất bình trong. | Sau hết, khi đinh ninh rằng “phải tự làm”, chúng ta dễ có nguy cơ chỉ hạn hẹp tập trung suy nghĩ vào những vấn đề riêng của mình mà không để ý tới những điều kiện xã hội đã sản sinh và duy trì chúng. Cuốn sách này nói nhiều về những cơn giận riêng tư và sự đổi thay cá nhân, nhưng kinh nghiệm của phong trào đấu tranh cho nữ quyền đã chỉ ra rằng chính những cái ta tưởng là riêng tư đó lại mang tầm vóc của cả cộng đồng. Có nghĩa là: vị trí của mỗi chúng ta trong những mối liên hệ mật thiết, riêng tư lại rất có liên quan đến vị thế của chúng ta trong mọi lãnh vực xã hội và văn hóa, rất có liên quan đến mức độ nữ giới chúng ta được đại diện, được có thẩm quyền, được nêu lập trường trong những vấn đề của xã hội. Sự sa lầy của mỗi chúng ta trong những mối liên hệ thân thiết cũng mang tầm vóc vị thế sa lầy chung của nữ giới trong xã hội. Do vậy, thực là chưa đủ nếu mỗi phụ nữ trong chúng ta chỉ biết học thay đổi cung cách hành xử trong những mối liên hệ riêng tư của mình. Nếu chúng ta không đồng thời thách thức và làm thay đổi những cơ chế xã hội vốn giam giữ nữ giới trong thế bị lệ thuộc và phải tự từ bỏ bản ngã

TỪ KHÓA LIÊN QUAN